Czyny mówią więcej niż słowa – rozprawka o człowieku

O człowieku świadczą jego czyny nie słowa – rozprawka

O człowieku świadczą jego czyny nie słowa - rozprawka

Człowiek jest istotą zdolną do mówienia, jednak to nie słowa definiują jego prawdziwą naturę. To, czym jesteśmy, wyraża się poprzez nasze czyny. Słowa mogą być puste i pozbawione wartości, podczas gdy czyny są konkretne i mówią o naszej prawdziwej osobowości.

Człowiek może obiecywać wiele, ale jeśli nie spełnia tych obietnic w praktyce, to jego słowa tracą na znaczeniu. Czyny są tym, co naprawdę świadczy o naszej uczciwości, lojalności i wartościach. Możemy mówić wiele o miłości, ale jeśli nie okazujemy jej w naszych czynach, to nasze słowa stają się pustymi frazesami.

Ważne jest, aby nasze czyny były zgodne z naszymi słowami. Jeśli mówimy, że jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska, ale nie podejmujemy żadnych działań w tym kierunku, to nasze słowa tracą na wiarygodności. To, co robimy, ma większe znaczenie niż to, co mówimy.

„Człowiek poznaje się po czynach, a nie po słowach” – mówił św. Jan Bosko.

Warto również pamiętać, że nasze czyny mają wpływ na innych ludzi. Nasze słowa mogą przemijać, ale nasze czyny zostają w pamięci innych. Dlatego ważne jest, abyśmy byli świadomi, jakie przesłanie wysyłamy poprzez nasze czyny. Nasze czyny mogą inspirować innych do działania i wpływać na ich życie.

Podsumowując, człowiek jest oceniany nie tylko na podstawie swoich słów, ale przede wszystkim na podstawie swoich czynów. To, co robimy, mówi o naszej prawdziwej naturze i wartościach. Nasze czyny mają większe znaczenie niż nasze słowa, dlatego powinniśmy dążyć do tego, aby nasze czyny były zgodne z naszymi słowami i abyśmy zawsze działali zgodnie z naszymi przekonaniami.

Czyny jako wyraz prawdziwej natury człowieka

Czyny jako wyraz prawdziwej natury człowieka

Czyny są jednym z najważniejszych wskaźników, które świadczą o prawdziwej naturze człowieka. W przeciwieństwie do słów, które mogą być puste i nietrwałe, czyny są konkretnymi działaniami, które mają realny wpływ na nasze życie i życie innych osób.

Czyny mówią o naszej osobowości, wartościach i charakterze. To poprzez nasze czyny możemy pokazać, kim naprawdę jesteśmy i jakie mamy podejście do innych ludzi i świata. Czyny są wyrazem naszych prawdziwych intencji i motywacji.

Czyny są również bardziej wiarygodne niż słowa. Możemy mówić wiele pięknych i obiecujących rzeczy, ale jeśli nasze czyny nie potwierdzają tych słów, stajemy się niewiarygodni. To dlatego mówi się, że „o człowieku świadczą jego czyny, nie słowa”.

Przez nasze czyny pokazujemy, czy jesteśmy uczciwi, życzliwi, odpowiedzialni i szanujący innych ludzi. Czyny mogą być również wyrazem naszych wartości moralnych i etycznych. Jeśli nasze czyny są zgodne z naszymi wartościami, świadczy to o naszej autentyczności i konsekwencji.

Warto zauważyć, że czyny mają większą moc oddziaływania na innych ludzi niż słowa. Działania mówią same za siebie i często mają większy wpływ na nasze relacje z innymi osobami. Dobrze znane jest powiedzenie, że „czyny mówią głośniej niż słowa”.

Podsumowując, czyny są istotnym wyrazem prawdziwej natury człowieka. To przez nasze czyny możemy pokazać, kim naprawdę jesteśmy i jakie mamy wartości. Czyny są bardziej wiarygodne niż słowa i mają większą moc oddziaływania na innych ludzi. Dlatego warto zawsze pamiętać, że o człowieku świadczą jego czyny, nie słowa.

Czyny jako odzwierciedlenie charakteru

Czyny jako odzwierciedlenie charakteru

Człowiek jest twórcą swojego własnego charakteru poprzez swoje czyny. To, co człowiek robi, świadczy o jego prawdziwych wartościach i przekonaniach. Czyny są bardziej wiarygodnym wskaźnikiem charakteru niż słowa, ponieważ można łatwo mówić jedno, ale postępować zupełnie inaczej.

Warto zauważyć, że czyny są zewnętrznym przejawem naszych myśli, uczuć i intencji. To, co robimy, ma wpływ na innych i oddziałuje na nasze relacje z nimi. Jeśli nasze czyny są zgodne z naszymi wartościami, inni będą widzieć nas jako uczciwych i autentycznych ludzi. Natomiast jeśli nasze czyny są sprzeczne z naszymi słowami, stracimy zaufanie innych i nasza wiarygodność zostanie podważona.

Słowa mogą być łatwo wypowiedziane, ale czyny wymagają wysiłku i konsekwencji. Człowiek, który mówi o szacunku dla innych, ale jednocześnie traktuje ich z pogardą, nie jest wiarygodny. Czyny mówią więcej niż tysiąc słów – pokazują, jak naprawdę się czujemy i jak traktujemy innych.

Warto również zauważyć, że czyny mają większy wpływ na nas samych niż słowa. To, co robimy, kształtuje nasz charakter i wpływa na nasze samopoczucie. Jeśli działamy w sposób zgodny z naszymi wartościami, czujemy się lepiej sami ze sobą i jesteśmy bardziej zadowoleni z naszego życia. Natomiast jeśli popełniamy czyny, które są sprzeczne z naszymi przekonaniami, odczuwamy wewnętrzny konflikt i niepokój.

Podsumowując, czyny są bardziej wiarygodnym wskaźnikiem charakteru niż słowa. Człowiek jest oceniany przez innych na podstawie tego, co robi, a nie na podstawie tego, co mówi. Czyny mają wpływ na nasze relacje z innymi i nasze samopoczucie. Dlatego ważne jest, aby nasze czyny były zgodne z naszymi wartościami i przekonaniami, ponieważ to, co robimy, definiuje nas jako osoby.

Czytaj więcej  Miłość, samotność czy bliskość? Rozprawka, która jest ważniejsza?

Czyny jako mierzalny rezultat działań

Człowiek często wyraża swoje intencje i plany słowami, obiecując wiele, jednak to jego czyny świadczą o jego prawdziwych zamiarach i charakterze. Słowa mogą być puste i nieznaczące, natomiast czyny są mierzalnym rezultatem działań, które nie pozostawiają miejsca na interpretację.

Rozprawka na temat człowieka i jego czynów jest nieodłączną częścią refleksji nad naturą człowieka. To, co człowiek robi, definiuje go jako osobę i ukazuje jego wartości, moralność i etykę. Czyny są bardziej wiarygodnym wskaźnikiem charakteru człowieka niż jego słowa, ponieważ można je obserwować, ocenić i ocenić.

Czyny mają moc oddziaływania i wpływają na innych ludzi. Mogą inspirować, motywować i przekazywać wartości. Czyny są również sposobem na zbudowanie zaufania i zdobycie szacunku innych. Jeśli człowiek mówi, że jest uczciwy, ale nie dotrzymuje swoich obietnic, to jego słowa tracą na znaczeniu. Natomiast jeśli człowiek działa uczciwie i zgodnie z własnymi wartościami, to jest to dowód na jego prawdziwe intencje.

Czyny są również sposobem na samorealizację i rozwój osobisty. To, co człowiek robi, wpływa na jego własne życie i kształtuje jego charakter. Czyny są konkretnymi krokami w kierunku osiągnięcia celów i spełnienia marzeń. Słowa mogą być inspirujące, ale bez działań nie mają one wartości.

Warto również zauważyć, że czyny mogą być mierzalne i oceniane. Można je porównać z wcześniejszymi działaniami, zobaczyć ich skutki i ocenić ich efektywność. Można również ocenić, czy czyny są zgodne z wartościami i zasadami, które człowiek deklaruje. Słowa mogą być manipulacyjne i niekonkretne, natomiast czyny są konkretne i mówią same za siebie.

Podsumowując, czyny są mierzalnym rezultatem działań człowieka, które świadczą o jego prawdziwych intencjach i charakterze. Słowa mogą być puste i nieznaczące, natomiast czyny mają moc oddziaływania i wpływają na innych ludzi. Czyny są również sposobem na samorealizację i rozwój osobisty. Czyny są mierzalne i ocenialne, co czyni je bardziej wiarygodnym wskaźnikiem charakteru człowieka niż jego słowa.

Czyny jako sposób komunikacji

Czyny jako sposób komunikacji

Czyny są jednym z najważniejszych sposobów komunikacji człowieka. To przez nasze czyny inni ludzie mogą poznać nasze prawdziwe intencje i wartości. Słowa mogą być łatwo wypowiedziane, ale to czyny świadczą o naszej autentyczności.

Kiedy piszemy rozprawkę na temat tego, jak czyny świadczą o człowieku, warto zauważyć, że czyny są bardziej wymowne niż słowa. Możemy obiecać wiele rzeczy, ale tylko nasze czyny potwierdzają nasze słowa. Jeśli obiecujemy komuś pomoc, ale nie wykonujemy żadnych działań, nasze słowa tracą na wartości.

Czyny są również ważne w budowaniu relacji z innymi ludźmi. Jeśli chcemy pokazać komuś, że go szanujemy i doceniamy, musimy wykazać to poprzez nasze czyny. Słowa mogą być puste, ale czyny mówią same za siebie.

Warto również zauważyć, że czyny są bardziej trwałe niż słowa. Słowa mogą zostać zapomniane, ale czyny zostają w pamięci innych ludzi. To, co robimy, może mieć długotrwały wpływ na innych.

Aby podkreślić znaczenie czynów jako sposobu komunikacji, możemy przytoczyć przykład. Jeśli ktoś mówi, że jest przyjacielem, ale nigdy nie okazuje żadnej życzliwości ani wsparcia, to czy możemy wierzyć w jego słowa? Czy nie jest bardziej wiarygodne, jeśli ktoś pokazuje nam swoje przyjaźń poprzez czyny, takie jak pomoc w trudnych chwilach czy wysłuchanie naszych problemów?

Podsumowując, czyny są ważnym sposobem komunikacji człowieka. To przez nasze czyny inni ludzie mogą poznać nasze prawdziwe intencje i wartości. Słowa mogą być łatwo wypowiedziane, ale to czyny świadczą o naszej autentyczności. Dlatego warto zawsze pamiętać, że to, co robimy, ma większe znaczenie niż to, co mówimy.

Czyny a słowa – kontrast i rozbieżność

Człowiek jest istotą, która komunikuje się zarówno słowami, jak i czynami. Oba te sposoby wyrażania myśli i uczuć mają swoją wagę i znaczenie. Jednakże, często można zaobserwować rozbieżność między tym, co ktoś mówi, a tym, co faktycznie robi. Właśnie ta rozbieżność może świadczyć o prawdziwym charakterze człowieka.

Słowa mają ogromną moc. Mogą budować mosty między ludźmi, ale też mogą niszczyć relacje i powodować konflikty. Jednakże, słowa same w sobie nie są wystarczające, by ocenić człowieka. Wielu z nas potrafi wypowiadać piękne i obiecujące słowa, ale czy zawsze je realizujemy? Czy nasze czyny są zgodne z tym, co mówimy?

Czyny są bardziej wymowne niż słowa. To, co robimy, mówi o naszej prawdziwej naturze i charakterze. Możemy obiecywać wiele, ale jeśli nie działamy zgodnie z naszymi słowami, to nasze obietnice tracą na wartości. Warto zauważyć, że czyny są bardziej trwałe i trudniejsze do ukrycia niż słowa. Możemy zapomnieć o tym, co ktoś nam powiedział, ale trudno jest zapomnieć o tym, co ktoś dla nas zrobił.

Podobnie jak w przypadku słów, również czyny mogą być różne. Mogą być pozytywne i budujące, ale też negatywne i niszczące. To, jakie czyny podejmujemy, zależy od naszego charakteru i wartości. Czyny mogą być również interpretowane różnie przez innych ludzi. Co dla jednej osoby jest dobrym czynem, dla innej może być złym. Dlatego ważne jest, aby nasze czyny były zgodne z naszymi wartościami i przekonaniami.

Często można zaobserwować kontrast między tym, co ktoś mówi, a tym, co faktycznie robi. Może to być wynikiem hipokryzji, czyli braku zgodności między słowami a czynami. Osoba, która mówi jedno, ale robi drugie, traci wiarygodność i zaufanie innych. To, jakie czyny podejmujemy, jest o wiele ważniejsze niż to, co mówimy.

Czytaj więcej  Mały książe rozprawka - samotność wśród ludzi | Jak mały książę ukazuje problem samotności w społeczeństwie

Podsumowując, czyny są bardziej wymowne niż słowa. To, co robimy, świadczy o naszej prawdziwej naturze i charakterze. Słowa mogą być piękne i obiecujące, ale to czyny decydują o naszej wiarygodności i zaufaniu innych. Dlatego warto zawsze pamiętać, że w ocenie człowieka to, co robi, ma większe znaczenie niż to, co mówi.

Słowa jako narzędzie manipulacji

Słowa są potężnym narzędziem, które może być używane do manipulacji innych ludzi. Często słowa są używane w celu wpływania na myśli, uczucia i zachowanie innych osób. To, co mówimy, może wpływać na to, jak inni nas postrzegają i jak reagują na nasze działania.

Często słowa są używane do manipulacji poprzez wywoływanie określonych emocji lub myśli. Przykładem może być manipulacja poprzez strach, gdy ktoś używa przerażających słów lub groźb, aby zmusić innych do działania zgodnie z ich wolą. Słowa mogą również być używane do manipulacji poprzez manipulację faktami lub informacjami. Osoba, która umiejętnie manipuluje słowami, może przekręcić prawdę, aby osiągnąć swoje cele.

Słowa mogą również być używane do manipulacji poprzez obietnice lub kłamstwa. Ktoś może obiecać coś, co nie ma zamiaru spełnić, aby zdobyć zaufanie lub zyskać przewagę nad innymi. Słowa mogą być również używane do manipulacji poprzez przekonywanie innych do podjęcia określonych działań. Przykładem może być manipulacja poprzez reklamę, w której używa się przekonujących słów i obrazów, aby przekonać ludzi do zakupu określonego produktu.

Często słowa są używane do manipulacji, ponieważ są łatwiejsze do kontrolowania niż czyny. Słowa można zmienić, przekręcić lub wykorzystać w sposób, który służy naszym interesom. Czyny są często bardziej trudne do kontrolowania i mogą być bardziej wiarygodnym wskaźnikiem naszych intencji i charakteru.

Jednak słowa nie zawsze są narzędziem manipulacji. Mogą być również używane do komunikacji, wyrażania uczuć i myśli oraz budowania relacji. Słowa mogą być używane do inspirowania, motywowania i wpływania na innych w pozytywny sposób.

Wnioskiem jest to, że słowa mają potężną moc i mogą być używane zarówno do manipulacji, jak i do pozytywnego wpływania na innych. Jednak to, jak używamy słów, świadczy o naszym charakterze i intencjach. Warto pamiętać, że słowa mogą mieć konsekwencje i wpływać na innych ludzi, dlatego powinniśmy być ostrożni i odpowiedzialni w ich używaniu.

Słowa jako wyraz niewiarygodności

Słowa są jednym z najważniejszych środków komunikacji między ludźmi. To właśnie dzięki nim możemy wyrazić swoje myśli, uczucia i intencje. Jednakże, w kontekście człowieka, to nie słowa, a czyny są tym, co naprawdę świadczy o naszej wiarygodności.

Często mówimy dużo, obiecujemy wiele, ale nie zawsze dotrzymujemy słowa. Wielu ludzi używa słów jako narzędzia manipulacji i oszustwa. Mogą obiecywać wiele, ale w praktyce nie robią nic, aby dotrzymać swoich obietnic. W ten sposób tracą nasze zaufanie i stają się niewiarygodni.

W przeciwieństwie do słów, czyny są tym, co naprawdę świadczy o naszych intencjach i wartościach. To, co robimy, mówi o naszej postawie, uczciwości i zaangażowaniu. Jeśli ktoś obiecuje pomóc nam w trudnej sytuacji, ale nigdy nie pojawia się, aby nam pomóc, to jego słowa stają się pustymi obietnicami.

Wartość czynów jest szczególnie widoczna w relacjach międzyludzkich. Jeśli ktoś mówi, że nas kocha, ale jednocześnie nas zdradza i krzywdzi, to jego słowa tracą wszelką wiarygodność. To, co naprawdę świadczy o naszej miłości, to nasze czyny – troska, wsparcie, oddanie. Słowa mogą być piękne, ale jeśli nie są poparte odpowiednimi czynami, stają się pustymi frazesami.

Wnioskiem jest to, że słowa są ważne, ale to czyny są tym, co naprawdę świadczy o naszej wiarygodności. Niezależnie od tego, co mówimy, to nasze czyny definiują nas jako ludzi. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jakie czyny podejmujemy i czy są one zgodne z naszymi słowami. Tylko w ten sposób możemy budować zaufanie i wiarygodność w relacjach z innymi ludźmi.

Słowa a brak konsekwencji

Słowa mają ogromne znaczenie w naszym życiu. To właśnie poprzez słowa komunikujemy się, wyrażamy nasze myśli, uczucia i intencje. Jednakże, to nie tylko słowa świadczą o nas jako człowieku, ale również nasze czyny.

Wielu ludzi ma tendencję do mówienia jednego, a robienia drugiego. Mogą obiecywać wiele, ale nie dotrzymywać swoich słów. Taki brak konsekwencji w czynach może powodować brak zaufania i szacunku wobec danej osoby.

Ważne jest, aby nasze słowa były zgodne z naszymi czynami. Jeśli obiecujemy coś, powinniśmy być konsekwentni i spełnić daną obietnicę. Jeśli mówimy, że coś zrobimy, powinniśmy to zrobić. Przykładem może być sytuacja, gdy obiecujemy pomóc komuś w trudnej sytuacji, a potem nie wykonujemy tego, co obiecaliśmy. Taki brak konsekwencji może sprawić, że druga osoba straci zaufanie do nas i poczuje się zawiedziona.

Warto również pamiętać, że nasze czyny mówią o nas więcej niż nasze słowa. Możemy mówić wiele pięknych słów, ale jeśli nasze czyny temu nie odpowiadają, to nasze słowa tracą na wartości. Przykładem może być osoba, która mówi, że jest przyjacielem, ale w rzeczywistości nie okazuje żadnej życzliwości i wsparcia. W takim przypadku to nasze czyny świadczą o nas jako człowieku, a nie nasze słowa.

Brak konsekwencji w czynach może prowadzić do utraty zaufania i szacunku w relacjach międzyludzkich. Jeśli nie dotrzymujemy swoich słów, to inni mogą zacząć nas traktować jako niegodnych zaufania i niepewnych partnerów.

Czytaj więcej  Jak skutecznie formułować i udowadniać hipotezę - Przykładowa rozprawka

Dlatego ważne jest, aby być konsekwentnymi i dotrzymywać swoich słów. Nasze czyny powinny być zgodne z tym, co mówimy. Tylko w ten sposób możemy budować zaufanie i szacunek w relacjach z innymi ludźmi.

Ważność czynów w społeczeństwie

Ważność czynów w społeczeństwie

Rozprawka na temat człowieka i jego czynów jest niezwykle ważna, ponieważ to właśnie czyny świadczą o charakterze i wartościach jednostki. Słowa mogą być łatwo wypowiedziane, ale to czyny są tym, co naprawdę definiuje człowieka.

Czyny są widoczne dla innych ludzi i mają wpływ na nasze relacje z nimi. Jeśli ktoś obiecuje pomoc, ale nie podejmuje żadnych działań, trudno mu wierzyć. Natomiast osoba, która konsekwentnie działa zgodnie z tym, co mówi, zyskuje zaufanie innych.

Czyny są również wyrazem naszych wartości i moralności. To, co robimy, wskazuje na to, jakie mamy priorytety i jak traktujemy innych ludzi. Jeśli ktoś regularnie pomaga potrzebującym, pokazuje, że ma empatię i troszczy się o innych. Natomiast jeśli ktoś okazuje agresję i nie szanuje innych, świadczy to o braku szacunku i braku empatii.

Czyny mają również wpływ na nasze samopoczucie i poczucie własnej wartości. Kiedy wykonujemy dobre czyny, czujemy się dobrze sami ze sobą. Pomaganie innym, dzielenie się z nimi swoimi umiejętnościami i zasobami sprawia, że czujemy się potrzebni i ważni w społeczeństwie.

W społeczeństwie, w którym większość osób kieruje się wartościami i działa zgodnie z nimi, panuje większa harmonia i zrozumienie. Czyny są ważne nie tylko dla jednostki, ale również dla całej społeczności. Dobre czyny mogą inspirować innych do działania i wpływać na zmiany społeczne.

Podsumowując, czyny są niezwykle istotne w społeczeństwie, ponieważ są one prawdziwym wyrazem naszych wartości, moralności i charakteru. To, co robimy, ma wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi, nasze samopoczucie i całe społeczeństwo. Dlatego ważne jest, aby zawsze pamiętać, że to nie słowa, ale czyny są tym, co naprawdę świadczy o nas jako osobach.

Czyny jako podstawa oceny człowieka

Czyny są wyrazem naszych postaw i wartości, które kształtują naszą osobowość i wpływają na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Słowa mogą być puste i łatwe do wypowiedzenia, ale to czyny są tym, co naprawdę świadczy o nas jako osobach.

Rozprawka na temat człowieka opiera się na analizie jego czynów, a nie słów. Możemy obiecywać wiele, ale to nasze działania mówią o nas najwięcej. Czyny są dowodem naszych intencji i pokazują, jak naprawdę jesteśmy.

Czyny mają większą moc niż słowa, ponieważ są widoczne i konkretnie wpływają na innych ludzi. Możemy mówić, że jesteśmy życzliwi i pomocni, ale jeśli nie pomagamy innym w praktyce, nasze słowa tracą na wartości. Czyny są tym, co zostaje po nas i to, co pamiętają inni ludzie.

Świadcząc o naszych wartościach i postawach poprzez czyny, budujemy zaufanie i szacunek innych. Jeśli jesteśmy uczciwi, lojalni i empatyczni w naszych czynach, inni ludzie będą nas postrzegać jako godnych zaufania i wartościowych.

Warto również zauważyć, że czyny mają większą moc przekonywania niż słowa. Możemy mówić o tym, jak bardzo kochamy naszą rodzinę, ale jeśli nie poświęcamy im czasu i uwagi, nasze słowa są bezwartościowe. To nasze codzienne czyny, takie jak wspieranie i troska o naszych bliskich, pokazują, jak bardzo ich kochamy.

Podsumowując, czyny są podstawą oceny człowieka, ponieważ są bardziej konkretne i wpływają na innych ludzi. To nasze czyny świadczą o naszych wartościach i postawach, a nie słowa. Dlatego ważne jest, abyśmy byli świadomi tego, jakie czyny podejmujemy i jak wpływają one na innych. Nasze czyny definiują nas jako ludzi i to, jak jesteśmy postrzegani przez innych.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tematu Czyny mówią więcej niż słowa – rozprawka o człowieku

Jakie są główne tezy artykułu?

Główną tezą artykułu jest to, że czyny człowieka są ważniejsze niż słowa, ponieważ one najlepiej świadczą o charakterze i prawdziwych intencjach człowieka.

Dlaczego czyny są ważniejsze niż słowa?

Czyny są ważniejsze niż słowa, ponieważ łatwo jest mówić o czymś, ale trudniej jest to zrealizować w praktyce. Czyny są bardziej wiarygodnym świadectwem charakteru człowieka i pokazują, jakie są jego prawdziwe intencje i wartości.

Jakie przykłady można podać na potwierdzenie tezy artykułu?

Jako przykłady można podać sytuacje, w których ktoś obiecuje coś, ale nie dotrzymuje słowa, albo osoba, która mówi, że jest uczciwa, ale w rzeczywistości kłamie i oszukuje. Takie sytuacje pokazują, że słowa mogą być puste i nieznaczące, a prawdziwą wartość mają czyny.

Jakie są konsekwencje, gdy czyny nie zgadzają się ze słowami?

Gdy czyny nie zgadzają się ze słowami, traci się zaufanie innych ludzi. Jeśli ktoś obiecuje coś, ale nie wykonuje tego, inni przestają wierzyć w jego słowa i traktują go jako niegodnego zaufania. To może prowadzić do utraty relacji, szacunku i reputacji.

Video:O człowieku świadczą jego czyny nie słowa – rozprawka

Rozprawka z tezą

Co wolno, a czego nie na rozprawce? Q&A dotyczący rozprawki maturalnej.

Dodaj komentarz