Privacy Policy

Polityka prywatności

Witamy na stronie https://drogeriarozana.pl („Witryna”). Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Witryny („ Odwiedzający”), którzy odwiedzają bez dokonywania transakcji biznesowych oraz Odwiedzający, którzy rejestrują się w celu dokonywania transakcji w Serwisie i korzystają z różnych usług oferowanych przez Drogeriarozana.PL (łącznie „Usługi”) („Autoryzowani Klienci”).

”Dane osobowe”

odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą zostać wykorzystane do identyfikacji, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której dotyczą takie informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, ubezpieczenie społeczne numer telefonu i dane karty kredytowej. Dane osobowe nie obejmują informacji zbieranych anonimowo (tj. bez identyfikacji indywidualnego użytkownika) ani informacji demograficznych niepowiązanych ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Gości. Zbieramy następujące dodatkowe informacje od naszych Autoryzowanych Klientów: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Autoryzowanych Klientów, charakter i wielkość firmy oraz charakter i wielkość zasobów reklamowych, które Autoryzowany Klient zamierza kupić lub sprzedać.

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz bezpośredniego gromadzenia informacji przez nas, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak wydawcy kart kredytowych, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak usługi kredytowe, ubezpieczeniowe i depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Gości i Autoryzowanych Klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te strony trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają wyłącznie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie zachowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Wykorzystujemy Dane osobowe w celu dostosowania Witryny, oferowania odpowiednich usług oraz realizacji żądań kupna i sprzedaży w Witrynie. Możemy wysyłać e-maile do Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów w sprawie badań lub możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z tematyką Witryny. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do kontaktowania się z Odwiedzającymi i Autoryzowanymi Klientami w odpowiedzi na określone zapytania lub w celu dostarczenia żądanych informacji.

Komu można udostępniać informacje?

Dane osobowe dotyczące Autoryzowanych Klientów mogą być udostępniane innym Autoryzowanym Klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Autoryzowanymi Klientami. Możemy udostępniać zbiorcze informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów, naszym stowarzyszonym agencjom i zewnętrznym dostawcom. Oferujemy również możliwość „rezygnacji” z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub przez jakąkolwiek agencję działającą w naszym imieniu.

W jaki sposób przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przez Drogeriarozana.PL są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników Drogeriarozana.PL z wyjątkiem celów wskazanych powyżej.

Jakie możliwości wyboru mają Odwiedzający w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?

Odwiedzający i Autoryzowani Klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niechcianych informacji lub kontaktowania się z nami i/lub naszymi dostawcami i stowarzyszonymi agencjami, odpowiadając na e-maile zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami pod adresem

Czy na Stronie używane są pliki cookies?

Pliki cookie są używane z różnych powodów. Wykorzystujemy pliki Cookies w celu uzyskania informacji o preferencjach naszych Odwiedzających i usługach, które wybierają. Używamy plików cookie również ze względów bezpieczeństwa, aby chronić naszych Autoryzowanych Klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, a strona nie będzie używana dłużej niż 10 minut, automatycznie wylogujemy Autoryzowanego Klienta.

W jaki sposób Drogeriarozana.PL wykorzystuje dane logowania?

Drogeriarozana.PL wykorzystuje dane logowania, w tym między innymi adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, w celu analizy trendów, administrowania Stroną, śledzenia ruchu i użytkowania użytkownika oraz gromadzenia szerokich informacji demograficznych.

Którzy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do danych osobowych odwiedzających i/lub autoryzowanych klientów w Witrynie?

Drogeriarozana.PL nawiązała i będzie nadal zawierać partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do niektórych danych osobowych na zasadzie niezbędnej wiedzy w celu oceny Autoryzowanych Klientów pod kątem kwalifikowalności usług. Nasza polityka prywatności tego nie robi

obejmować gromadzenie lub wykorzystywanie tych informacji. Ujawnianie danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z prawem. Ujawnimy dane osobowe w celu zastosowania się do nakazu sądowego, wezwania sądowego lub żądania organu ścigania o udostępnienie informacji. Będziemy również ujawniać dane osobowe, jeśli będzie to zasadnie konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Gości i Autoryzowanych Klientów.

W jaki sposób Witryna zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką i praktykami bezpieczeństwa. Dane osobowe naszych gości i autoryzowanych klientów są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymują hasło w celu uzyskania dostępu do informacji. Regularnie audytujemy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Informacje wrażliwe, takie jak numery kart kredytowych czy numery ubezpieczenia społecznego, są chronione protokołami szyfrowania, które mają chronić informacje przesyłane przez Internet. Chociaż podejmujemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych są podatne na błędy, manipulacje i włamania, i nie możemy zagwarantować ani zapewnić, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Autoryzowanych klientów za wszelkie tego typu zdarzenia.

W jaki sposób Odwiedzający mogą poprawić wszelkie nieścisłości w informacjach umożliwiających identyfikację?

Odwiedzający i Autoryzowani Klienci mogą kontaktować się z nami w celu aktualizacji danych osobowych lub poprawienia wszelkich nieścisłości, wysyłając wiadomość e-mail na adres

Czy Gość może usunąć lub dezaktywować Dane osobowe zebrane przez Stronę?

Zapewniamy Odwiedzającym i Autoryzowanym Klientom mechanizm usuwania/dezaktywacji Danych osobowych z bazy danych Witryny, kontaktując się z . Jednakże ze względu na kopie zapasowe i zapisy usunięć usunięcie wpisu Gościa bez zachowania niektórych pozostałych informacji może okazać się niemożliwe. W przypadku osoby, która zażąda dezaktywacji danych osobowych, informacje te zostaną funkcjonalnie usunięte, a my nie będziemy w żaden sposób sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych dotyczących tej osoby.

Co się stanie, jeśli zmieni się Polityka prywatności?

Poinformujemy naszych Gości i Autoryzowanych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, publikując takie zmiany w Witrynie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Danych osobowych, których ujawnienia zażądał wcześniej Odwiedzający lub Upoważniony Klient, skontaktujemy się z takim Odwiedzającym lub Upoważnionym Klientem, aby umożliwić takiemu Odwiedzającemu lub Upoważnionemu Klientowi zapobieżenie takie ujawnienie.

Spinki do mankietów:

https://drogeriarozana.pl zawiera linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że kliknięcie jednego z tych łączy powoduje przeniesienie do innej witryny internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn, do których prowadzą linki, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.