Rozprawka Dziady cz. 3 – analiza, interpretacja i główne wątki

Rozprawka dziady cz 3 analiza interpretacja i główne wątki

Rozprawka dziady cz 3 analiza interpretacja i główne wątki

„Dziady cz. 3” to jedno z najważniejszych dzieł Adama Mickiewicza, które porusza wiele istotnych tematów. Religia, śmierć, nieszczęście, konflikt, rozwój, przeznaczenie, przyjaźń i władza są głównymi wątkami tej epickiej tragedii. Autor w swoim utworze przedstawia nam świat pełen kontrastów i dramatycznych wyborów.

Religia jest jednym z centralnych tematów w „Dziadach cz. 3”. Mickiewicz ukazuje jej rolę w życiu społeczeństwa i jednostki. Przez postacie takie jak Gustaw, który odrzuca wiarę, i Konrad, który szuka zbawienia, autor bada różne aspekty wiary i jej wpływu na ludzkie losy.

Śmierć i nieszczęście są również obecne w utworze. Przez opisy tragedii, które spotykają bohaterów, Mickiewicz ukazuje nieuchronność i nieprzewidywalność losu. Przez to przesłanie autor zmusza nas do refleksji nad sensem życia i znaczeniem cierpienia.

Konflikt jest kolejnym ważnym wątkiem w „Dziadach cz. 3”. Przez opisanie walki między siłami dobra i zła, Mickiewicz przedstawia nam trudności, z jakimi muszą się zmierzyć bohaterowie. Konflikty te są nie tylko zewnętrzne, ale również wewnętrzne, gdy bohaterowie muszą podjąć trudne decyzje moralne.

W utworze znajduje się również wątek rozwoju i przeznaczenia. Bohaterowie przechodzą przez różne etapy życia i dojrzewają pod wpływem doświadczeń. Autor ukazuje, jak nasze wybory i działania kształtują naszą przyszłość i jak często jesteśmy zdani na siły zewnętrzne.

Przyjaźń jest ważnym elementem „Dziadów cz. 3”. Przez relacje między bohaterami, Mickiewicz pokazuje, jak silne więzi mogą wpływać na nasze życie i jak możemy się wzajemnie wspierać w trudnych chwilach. Przyjaźń jest jednym z najważniejszych źródeł siły i wsparcia w utworze.

Władza jest ostatnim, ale nie mniej istotnym wątkiem w „Dziadach cz. 3”. Autor ukazuje, jak władza może korumpować i prowadzić do konfliktów. Przez postacie takie jak ksiądz Piotr, Mickiewicz analizuje różne aspekty władzy i jej wpływu na jednostkę i społeczeństwo.

W „Dziadach cz. 3” Adam Mickiewicz porusza wiele ważnych tematów, które wciąż są aktualne i inspirują do refleksji. Religia, śmierć, nieszczęście, konflikt, rozwój, przeznaczenie, przyjaźń i władza są głównymi wątkami tej epickiej tragedii, które ukazują złożoność ludzkiego losu i wyborów, z którymi musimy się zmierzyć.

Analiza dzieła

„Dziady cz. 3” to dramat romantyczny napisany przez Adama Mickiewicza. Dzieło to porusza wiele ważnych tematów, takich jak przyjaźń, przeznaczenie, rozwój, śmierć, nieszczęście, miłość, konflikt i religia.

Przyjaźń jest jednym z głównych wątków „Dziadów cz. 3”. Bohaterowie utrzymują silne więzi przyjacielskie, które pomagają im przetrwać trudności i wspierać się nawzajem. Przyjaźń jest ukazana jako cenny skarb, który daje siłę i nadzieję.

Przeznaczenie jest kolejnym ważnym tematem w dziele. Bohaterowie starają się zrozumieć swoje miejsce w życiu i odnaleźć swoje przeznaczenie. Często muszą zmierzyć się z przeciwnościami losu i podjąć trudne decyzje.

Rozwój osobisty bohaterów jest również istotnym aspektem „Dziadów cz. 3”. Postacie przechodzą przez różne doświadczenia, które wpływają na ich charaktery i uczą ich ważnych życiowych lekcji.

Śmierć jest obecna w dziele jako nieodłączna część życia. Bohaterowie muszą zmierzyć się ze stratą bliskich osób i próbować zrozumieć sens śmierci.

Nieszczęście jest silnie obecne w „Dziadach cz. 3”. Bohaterowie doświadczają różnych tragedii i próbują znaleźć sposób, aby przetrwać i odnaleźć szczęście w trudnych czasach.

Miłość jest również ważnym elementem dzieła. Bohaterowie doświadczają różnych rodzajów miłości – miłości romantycznej, miłości do ojczyzny i miłości do przyjaciół. Miłość jest ukazana jako siła napędowa, która daje bohaterom siłę do walki.

Konflikt jest obecny w „Dziadach cz. 3” w różnych formach. Bohaterowie muszą stawić czoła konfliktom wewnętrznym i zewnętrznym, próbując znaleźć równowagę i rozwiązać problemy.

Religia jest również ważnym elementem w dziele. Bohaterowie często szukają odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia i wiary w Boga. Religia jest ukazana jako źródło pocieszenia i nadziei w trudnych chwilach.

Podsumowując, „Dziady cz. 3” to wielowątkowe dzieło, które porusza wiele ważnych tematów. Przyjaźń, przeznaczenie, rozwój, śmierć, nieszczęście, miłość, konflikt i religia są głównymi motywami, które nadają głębię i znaczenie tej sztuce.

Charakterystyka postaci

Charakterystyka postaci

1. Gustaw

 • Główny bohater utworu
 • Młody mężczyzna, zakochany w Adze
 • Przeżywa rozwój emocjonalny i duchowy
 • Przeżywa konflikt między miłością do Ady a swoim przeznaczeniem
 • W końcu podejmuje decyzję o samobójstwie
Czytaj więcej  Czy przyjaźń to relacja na całe życie? Rozprawka przedwiośnie

2. Ada

 • Kobieta zakochana w Gustawie
 • Przeżywa konflikt między miłością do Gustawa a swoimi obowiązkami rodzinnymi
 • Przeżywa nieszczęście po śmierci Gustawa
 • Religijna i wierząca w przeznaczenie

3. Pustelnik

 • Postać symboliczna
 • Reprezentuje mądrość i duchową siłę
 • Pomaga Gustawowi w jego duchowej podróży
 • Przedstawia tezy filozoficzne i religijne

4. Konrad

 • Przyjaciel Gustawa
 • Przeżywa konflikt między przyjaźnią a lojalnością wobec ojczyzny
 • Zostaje zabity w powstaniu listopadowym

5. Anioł

 • Postać symboliczna
 • Przedstawia siłę dobra i opiekuńczość
 • Pomaga Gustawowi w duchowej podróży
 • Przedstawia tezy religijne i moralne

6. Diabeł

 • Postać symboliczna
 • Przedstawia siłę zła i pokusy
 • Stara się skusić Gustawa do złych czynów

7. Róża

 • Kobieta zakochana w Gustawie
 • Przeżywa nieszczęście po śmierci Gustawa
 • Reprezentuje miłość i cierpienie
Postać Wątek
Gustaw miłość, rozwój, konflikt, przeznaczenie, śmierć
Ada miłość, konflikt, przeznaczenie, religia, nieszczęście
Pustelnik rozwój, religia, mądrość
Konrad przyjaźń, konflikt, nieszczęście, lojalność
Anioł religia, dobro, opiekuńczość
Diabeł zło, pokusy
Róża miłość, cierpienie, nieszczęście

Symbolika i motywy

Symbolika i motywy

W dramacie „Dziady cz. 3” Adama Mickiewicza można zauważyć bogatą symbolikę i różnorodne motywy, które nadają utworowi głębię i wyrazistość. Przez całą sztukę pojawiają się elementy, które niosą ze sobą głębokie znaczenie i odnoszą się do ważnych tematów, takich jak śmierć, konflikt, przeznaczenie, nieszczęście, religia, rozwój, władza i miłość.

Jednym z kluczowych motywów w „Dziadach cz. 3” jest motyw śmierci. Śmierć pojawia się w utworze jako symbol nie tylko fizycznego zgonu, ale także jako metafora dla upadku moralnego i duchowego. Przez całą sztukę towarzyszy nam obraz śmierci, która jest nieodłączną częścią życia i staje się motywem przewodnim dla wielu postaci.

Inny ważny motyw to konflikt, który jest obecny zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. Konflikty między bohaterami wynikają z różnic światopoglądowych, politycznych i międzyludzkich. Przez te konflikty autor ukazuje rozdarcie społeczeństwa i trudności związane z osiągnięciem zgody i harmonii.

Przeznaczenie jest kolejnym ważnym motywem w „Dziadach cz. 3”. Mickiewicz ukazuje, że los jednostki jest z góry ustalony i nieuchronny. Bohaterowie są poddani siłom wyższym i nie mają wpływu na swoje życie. Przeznaczenie jest nieodłączną częścią ludzkiego losu i determinuje ich działania i wybory.

Nieszczęście jest kolejnym motywem, który przewija się przez całą sztukę. Bohaterowie doświadczają różnych form nieszczęść, takich jak utrata bliskich, cierpienie fizyczne i psychiczne, czy utrata wiary. Mickiewicz ukazuje, że nieszczęście jest nieodłączną częścią ludzkiego życia i że trudno jest go uniknąć.

Religia jest również ważnym motywem w „Dziadach cz. 3”. Mickiewicz porusza temat wiary, zbawienia i grzechu. Przez postacie duchownych autor ukazuje rolę religii w życiu jednostki i społeczeństwa. Religia jest dla wielu bohaterów jedynym źródłem pocieszenia i nadziei w obliczu trudności i cierpienia.

Rozwój to kolejny istotny motyw w dramacie. Mickiewicz ukazuje, jak bohaterowie zmieniają się i rozwijają na przestrzeni czasu. Przez ich doświadczenia i wybory autor pokazuje, że człowiek może się rozwijać i zmieniać, ale także popełniać błędy i cierpieć z tego powodu.

Władza jest również istotnym motywem w „Dziadach cz. 3”. Mickiewicz ukazuje różne formy władzy i jej wpływ na jednostkę i społeczeństwo. Przez postacie polityczne i społeczne autor pokazuje, jak władza może być wykorzystywana i nadużywana, a także jak wpływa na losy bohaterów.

Ostatnim ważnym motywem jest miłość. Mickiewicz ukazuje różne formy miłości, takie jak miłość romantyczna, rodzicielska i miłość do ojczyzny. Przez miłość autor ukazuje siłę uczuć i ich wpływ na życie jednostki.

Symbolika i motywy w „Dziadach cz. 3” nadają utworowi głębię i wielowymiarowość. Przez te symbole i motywy Mickiewicz ukazuje trudności i dylematy ludzkiego życia oraz wpływ różnych sił i wartości na los jednostki i społeczeństwa.

Struktura utworu

Struktura utworu

W utworze „Dziady cz. 3” struktura jest złożona i wielowątkowa. Przez cały utwór przewija się motyw przyjaźni, która jest jednym z głównych elementów fabuły. Nieszczęście i przeznaczenie są również ważnymi motywami, które wpływają na losy bohaterów.

Głównym konfliktem w utworze jest walka o władzę i wpływy. Bohaterowie starają się zdobyć kontrolę nad swoim życiem i przeznaczeniem, co prowadzi do licznych konfliktów. Jednakże, rozwój postaci jest również istotnym aspektem struktury utworu. Bohaterowie ewoluują i zmieniają się wraz z upływem czasu.

Śmierć jest obecna w całym utworze i stanowi ważny element fabuły. Miłość również odgrywa istotną rolę, zwłaszcza w relacjach między bohaterami.

Struktura utworu jest skomplikowana i wielowątkowa. Autor używa różnych środków stylistycznych i kompozycyjnych, takich jak dialogi, monologi, a także liczne odniesienia do historii i mitologii. W utworze można również zauważyć pewne symbole i motywy, które dodatkowo wzbogacają strukturę utworu.

Interpretacja

„Dziady cz. 3” to dramat romantyczny autorstwa Adama Mickiewicza, który porusza wiele ważnych tematów i wątków. Interpretacja tej części utworu pozwala zrozumieć głębsze znaczenie przedstawionych wydarzeń i postaci.

 1. Władza – jeden z kluczowych tematów w „Dziadach cz. 3”. Przedstawiona jest walka o władzę pomiędzy różnymi grupami społecznymi, a także konflikt między władzą świecką a duchowną.
 2. Konflikt – w utworze występuje wiele konfliktów, zarówno międzyludzkich, jak i wewnętrznych. Przykładem jest konflikt między Gustawem-Konradem a jego ojcem, który wynika z różnicy w ich wartościach i przekonaniach.
 3. Miłość – uczucie miłości jest również istotnym motywem w „Dziadach cz. 3”. Przedstawiona jest miłość Gustawa-Konrada do Maryli, która jest jednocześnie przyczyną jego nieszczęścia.
 4. Nieszczęście – bohaterowie utworu doświadczają różnych form nieszczęścia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Przykładem jest samobójstwo Gustawa-Konrada, które jest wynikiem jego cierpienia i rozczarowania światem.
 5. Śmierć – motyw śmierci jest obecny w „Dziadach cz. 3” zarówno w kontekście fizycznym, jak i symbolicznym. Przedstawione są różne formy śmierci, które mają wpływ na losy bohaterów.
 6. Rozwój – bohaterowie utworu przechodzą różne procesy rozwojowe, zarówno duchowe, jak i emocjonalne. Przykładem jest przemiana Gustawa-Konrada, który z buntownika staje się męczennikiem.
 7. Przyjaźń – w utworze pojawia się również temat przyjaźni, która jest jednym z najważniejszych wsparć dla bohaterów. Przyjaźń między Gustawem-Konradem a Rejentem jest jednym z kluczowych wątków utworu.
 8. Przeznaczenie – motyw przeznaczenia jest obecny w „Dziadach cz. 3” i wpływa na losy bohaterów. Przedstawiony jest konflikt między wolną wolą człowieka a jego przeznaczeniem.
Czytaj więcej  Czym jest miłość? - Rozprawka na ten temat

Interpretacja „Dziadów cz. 3” pozwala zrozumieć głębsze znaczenie przedstawionych wątków i tematów. Utwór porusza wiele istotnych kwestii, takich jak władza, konflikt, miłość, nieszczęście, śmierć, rozwój, przyjaźń i przeznaczenie, które są nadal aktualne i inspirujące do refleksji.

Kontekst historyczny

Trzecia część „Dziadów” Adama Mickiewicza została napisana w okresie romantyzmu, który był jednym z najważniejszych okresów w historii literatury polskiej. Był to czas, w którym pojawiały się nowe idee i wartości, a także zmieniały się warunki społeczne i polityczne.

W kontekście historycznym, „Dziady cz. 3” odzwierciedlają wiele istotnych tematów i wydarzeń tamtego czasu. Śmierć jest jednym z głównych motywów utworu, symbolizującym przemijanie i nieuchronność losu. Miłość również odgrywa ważną rolę, przedstawiając różne jej formy i wpływ na życie bohaterów.

Religia jest kolejnym istotnym aspektem, który jest poruszany w „Dziadach cz. 3”. Utwór analizuje rolę wiary i jej wpływ na jednostkę i społeczeństwo. Rozwój intelektualny i kulturalny jest również ważnym elementem kontekstu historycznego, który jest obecny w utworze. Przyjaźń, nieszczęście, przeznaczenie i władza są również tematami, które są poruszane w kontekście społecznym i politycznym tamtego okresu.

Podsumowując, „Dziady cz. 3” Adama Mickiewicza są silnie osadzone w kontekście historycznym romantyzmu. Utwór porusza wiele istotnych tematów i odzwierciedla zmieniające się warunki społeczne i polityczne tamtego czasu.

Tematyka społeczna

W „Dziadach cz. 3” tematyka społeczna jest obecna na różnych płaszczyznach. Dramat ten porusza wiele istotnych kwestii dotyczących społeczeństwa, jego rozwoju i problemów.

 • Rozwój społeczny: W utworze można zauważyć różne aspekty rozwoju społecznego. Autor ukazuje zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie, takie jak rozwój nauki, technologii i kultury. Przedstawia również konflikty społeczne wynikające z tych zmian, które prowadzą do nieszczęścia.
 • Nieszczęście społeczne: W „Dziadach cz. 3” Mickiewicz ukazuje wiele form nieszczęścia, które spotykają społeczeństwo. Przedstawia biedę, niesprawiedliwość społeczną, ucisk i wyzysk, które są często obecne w życiu ludzi.
 • Religia: Temat religii jest ważnym elementem utworu. Autor porusza kwestie wiary, moralności i roli Kościoła w społeczeństwie. Ukazuje również negatywne aspekty religii, takie jak hipokryzja duchownych.
 • Miłość i przyjaźń: W „Dziadach cz. 3” pojawiają się wątki miłosne i przyjacielskie. Autor ukazuje różne formy miłości i przyjaźni oraz ich wpływ na życie jednostek i społeczeństwa jako całości.
 • Przeznaczenie: Koncepcja przeznaczenia jest obecna w utworze. Autor podkreśla, że los jednostki i społeczeństwa jest często nieunikniony i niezależny od ich działań.
 • Śmierć: Temat śmierci jest ważnym elementem dramatu. Autor ukazuje różne aspekty śmierci, takie jak jej nieuchronność, tajemniczość i wpływ na życie jednostki i społeczeństwa.
 • Władza: W „Dziadach cz. 3” ukazane są różne formy władzy i jej wpływ na społeczeństwo. Autor porusza kwestie władzy politycznej, społecznej i duchowej oraz jej nadużyć i konsekwencji.

Wszystkie te tematy społeczne są ważne dla zrozumienia przesłania utworu „Dziady cz. 3” i ukazują problemy, z którymi borykało się społeczeństwo w tamtym czasie, ale mają również uniwersalne znaczenie i są nadal aktualne.

Wartości i przesłanie

Wartości i przesłanie

W „Dziadach cz. 3” Mickiewicz porusza wiele ważnych tematów, które dotykają ludzkiej egzystencji. Wśród tych tematów wyróżniają się wartości, które mają istotne znaczenie dla bohaterów utworu oraz przesłanie, które autor chce przekazać czytelnikowi.

Jedną z głównych wartości, która pojawia się w utworze, jest przeznaczenie. Bohaterowie, tak jak Konrad, często zmagają się z pytaniem o sens swojego życia i rolę, jaką mają spełnić. Przeznaczenie jest czymś nieuchwytnym i niezrozumiałym, ale wpływa na rozwój postaci i ich decyzje. Konrad staje się symbolem buntu i walki o wolność, co pokazuje, że każdy człowiek ma wpływ na swoje losy, choćby w małym stopniu.

Kolejną ważną wartością jest miłość. W utworze pojawiają się różne formy miłości, od romantycznej miłości Konrada do Maryli, po miłość ojczyzny. Miłość jest motorem działania bohaterów i daje im siłę do walki. Jednak miłość może też przynieść nieszczęście, jak w przypadku Gustawa, który z powodu miłości do Maryli traci swoje życie.

Władza i konflikt są również istotnymi wartościami w utworze. Bohaterowie walczą o władzę i wpływ na losy kraju. Konflikty między postaciami są nieuniknione, ale pokazują różne podejścia do walki o swoje przekonania. Często konflikty wynikają z różnic światopoglądowych i religijnych, co prowadzi do podziałów w społeczeństwie.

Czytaj więcej  Edyp bohater tragiczny – rozprawka | Twoja strona

Przyjaźń jest kolejną ważną wartością, która pojawia się w utworze. Bohaterowie opierają się na swoich przyjaciołach i wspierają się nawzajem w trudnych chwilach. Przyjaźń daje im siłę do walki i pozwala przetrwać trudne sytuacje.

Religia jest także ważnym elementem utworu. Bohaterowie często odwołują się do wartości religijnych i modlą się o pomoc. Religia daje im poczucie sensu i nadzieję na lepsze jutro.

Przesłanie „Dziadów cz. 3” jest wielowarstwowe. Autor chce pokazać, że każdy człowiek ma wpływ na swoje losy i może walczyć o swoje przekonania. Przesłanie to jest ważne zwłaszcza w kontekście sytuacji politycznej i społecznej w Polsce, w której utwór powstał. Mickiewicz chce również podkreślić znaczenie wartości takich jak miłość, przyjaźń i religia, które dają siłę i sens naszemu życiu.

Główne wątki

W dramacie „Dziady cz. 3” główne wątki, które przewijają się przez całą fabułę, to:

 • Religia: W utworze pojawia się wiele wątków związanych z religią. Autor porusza kwestie wiary, modlitwy, grzechu i moralności. Przez postacie takie jak Gustaw, Konrad czy Pasterz, Mickiewicz ukazuje różne postawy wobec religii i duchowości.
 • Władza: Wątek władzy jest obecny w „Dziadach cz. 3” zarówno na poziomie politycznym, jak i duchowym. Autor przedstawia walkę o władzę między różnymi grupami społecznymi oraz konflikty związane z nadużyciem władzy.
 • Przeznaczenie: Przeznaczenie jest ważnym motywem w utworze. Mickiewicz ukazuje, że los jednostki jest z góry ustalony i nieunikniony. Przeznaczenie determinuje życie bohaterów i wpływa na ich wybory.
 • Śmierć: Temat śmierci pojawia się w wielu scenach dramatu. Autor ukazuje różne aspekty śmierci, takie jak strach przed nią, tęsknota za zmarłymi czy refleksje na temat sensu życia w obliczu nieuchronności śmierci.
 • Konflikt: Konflikt jest jednym z głównych motywów „Dziadów cz. 3”. Autor ukazuje konflikty między różnymi grupami społecznymi, jak również wewnętrzne konflikty bohaterów.
 • Przyjaźń: W utworze pojawia się wątek przyjaźni, który jest ważnym elementem relacji między bohaterami. Mickiewicz ukazuje, jak przyjaźń może wpływać na życie i wybory jednostki.
 • Rozwój: W „Dziadach cz. 3” autor ukazuje rozwój bohaterów na różnych płaszczyznach, zarówno duchowych, jak i emocjonalnych. Przez przeżycia i doświadczenia, postaci ewoluują i zmieniają się.
 • Miłość: Motyw miłości jest obecny w dramacie. Autor ukazuje różne formy miłości, takie jak miłość romantyczna, miłość do ojczyzny czy miłość do bliźniego.

Te główne wątki nadają „Dziadom cz. 3” głębię i wielowymiarowość, sprawiając, że utwór jest nie tylko opowieścią o jednostkach, ale również refleksją nad ludzkim losem i kondycją społeczeństwa.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tematu Rozprawka Dziady cz. 3 – analiza, interpretacja i główne wątki

Jaka jest główna fabuła utworu „Dziady cz. 3”?

Główna fabuła utworu „Dziady cz. 3” skupia się na spotkaniu duchów zmarłych, które odbywa się podczas tajemniczego obrzędu. W trakcie spotkania duchy wyrażają swoje tęsknoty i żale związane z życiem i śmiercią. Jest to również okazja do refleksji nad kondycją narodu polskiego i jego walką o wolność.

Jakie są główne wątki poruszane w utworze „Dziady cz. 3”?

W utworze „Dziady cz. 3” poruszane są różne wątki, takie jak: tęsknota za wolnością i niezależnością, walka o ojczyznę, refleksje nad sensem życia i śmiercią, rola sztuki i poezji w społeczeństwie, oraz rola duchowości i religii w życiu człowieka.

Jakie są główne postacie w utworze „Dziady cz. 3”?

W utworze „Dziady cz. 3” pojawiają się różne postacie, takie jak: Konrad, Gustaw, Anioł, Pasterka, duchy zmarłych, oraz inne postacie symboliczne. Każda z tych postaci ma swoje znaczenie i przyczynia się do rozwinięcia głównych wątków utworu.

Jakie są główne przesłania utworu „Dziady cz. 3”?

Główne przesłania utworu „Dziady cz. 3” to tęsknota za wolnością i niezależnością, potrzeba walki o ojczyznę i jej dobro, refleksja nad sensem życia i śmiercią, oraz rola sztuki i poezji w społeczeństwie. Utwór porusza również tematykę duchowości i religii jako źródła siły i nadziei.

Jakie są główne elementy stylistyczne w utworze „Dziady cz. 3”?

W utworze „Dziady cz. 3” można znaleźć różne elementy stylistyczne, takie jak: apostrofy, metafory, symbolika, kontrasty, powtórzenia, oraz różne figury retoryczne. Te elementy służą do wyrażenia głębszych treści i uczuć zawartych w utworze.

Video:Rozprawka dziady cz 3 analiza interpretacja i główne wątki

14. "Dziady" cz. II Adama Mickiewicza – omówienie lektury

Dodaj komentarz