Rozprawka opinion essay jak napisać struktura przykłady – Poradnik | Najlepsze wskazówki i przykłady

Rozprawka opinion essay jak napisać struktura przykłady – Poradnik

Rozprawka opinion essay jak napisać struktura przykłady - Poradnik

Rozprawka opinion essay jest jednym z najbardziej popularnych rodzajów tekstów, które piszemy w szkole. Jej celem jest przekonanie czytelnika do naszej opinii na dany temat. W tym artykule przedstawimy strukturę tego typu tekstu oraz podamy przykłady, które pomogą Ci napisać przekonującą rozprawkę.

Pierwszym elementem rozprawki jest wprowadzenie, które ma za zadanie zainteresować czytelnika i przedstawić temat, o którym będziemy pisać. Następnie przedstawiamy tezę, czyli naszą opinię na dany temat. W kolejnych akapitach prezentujemy argumenty, które popierają naszą tezę. Ważne jest, aby argumenty były logiczne i dobrze udokumentowane.

W dalszej części rozprawki przedstawiamy kontrargumenty, czyli opinie przeciwne do naszej tezy. Ważne jest, aby pokazać, że rozumiemy inne punkty widzenia i potrafimy na nie odpowiedzieć. Następnie prezentujemy kolejne argumenty, które obalają kontrargumenty i popierają naszą tezę.

W ostatnim akapicie przedstawiamy wniosek, który jest podsumowaniem naszej rozprawki. Warto w nim jeszcze raz przekonać czytelnika do naszej opinii i podsumować najważniejsze argumenty. Ważne jest, aby wniosek był przekonujący i logiczny.

Jak napisać rozprawkę opinion essay?

Jak napisać rozprawkę opinion essay?

Rozprawka typu opinion essay to jeden z najpopularniejszych typów tekstów pisanych na egzaminach z języka polskiego. Jej celem jest przedstawienie własnej opinii na dany temat oraz przekonanie czytelnika do swojego punktu widzenia. Aby napisać przekonujący essay, warto zastosować odpowiednią strukturę oraz poprzeć swoje argumenty przykładami. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, które pomogą Ci napisać dobrą rozprawkę.

 1. Wybierz temat: Na początku musisz wybrać temat, na którym chcesz napisać rozprawkę. Może to być aktualny problem społeczny, kwestia moralna, czy też zagadnienie dotyczące edukacji, polityki, czy ekologii. Wybierz temat, który jest dla Ciebie interesujący i na który masz wystarczającą wiedzę.
 2. Przygotuj plan: Zanim zaczniesz pisać, warto przygotować sobie plan. Wymień wszystkie argumenty, które chcesz przedstawić i uporządkuj je. Pamiętaj, aby argumenty były logiczne i przekonujące.
 3. Zacznij od wprowadzenia: Wprowadzenie powinno zawierać tezę, czyli Twoje stanowisko w sprawie omawianego tematu. Dodatkowo, warto w nim umieścić ogólną informację na temat tematu oraz zainteresować czytelnika, aby kontynuował czytanie.
 4. Przedstaw argumenty: Kolejnym krokiem jest przedstawienie argumentów, które popierają Twoją tezę. Każdy argument powinien być poparty przykładami lub dowodami. Pamiętaj, aby argumenty były zrozumiałe i logiczne.
 5. Przeciwna opinia: Warto również przedstawić przeciwną opinię i odpowiedzieć na nią, aby pokazać, że rozważyłeś różne punkty widzenia. Możesz podać również argumenty, które obalają przeciwną opinię.
 6. Wniosek: Na zakończenie rozprawki warto podsumować swoje argumenty oraz przedstawić wniosek. Wniosek powinien być przekonujący i podkreślać, dlaczego Twoje stanowisko jest słuszne.
Czytaj więcej  Jakie postawy wobec zła może przyjąć człowiek - Rozprawka | Analiza różnych podejść do zła

Pamiętaj, że aby napisać dobrą rozprawkę, musisz być przekonujący i umiejętnie przedstawiać swoje argumenty. Nie zapomnij również o poparciu ich przykładami i dowodami. Powodzenia!

Wybierz temat rozprawki

Wybierz temat rozprawki

Wniosek, czyli konkluzja, jest jednym z najważniejszych elementów rozprawki. To w nim zawieramy podsumowanie naszych argumentów i przekonywująco przedstawiamy naszą opinię. Rozprawka, zwana również tekstem argumentacyjnym lub esejem, to forma pisemnego wywodu, w której prezentujemy swoje stanowisko wobec danego zagadnienia. Celem rozprawki jest przekonanie czytelnika do naszej opinii, dlatego kluczowe jest przedstawienie mocnych argumentów i odpowiednich przykładów.

Temat rozprawki powinien być dobrze wybrany, aby zainteresować czytelnika i umożliwić nam przedstawienie różnych argumentów. Może to być kontrowersyjne zagadnienie, na którym istnieją różne opinie, lub temat, który dotyczy aktualnych wydarzeń społecznych, politycznych lub ekonomicznych.

Przykłady tematów rozprawek:

 • Czy internet powinien być dostępny dla wszystkich?
 • Czy szkoły powinny wprowadzić lekcje programowania?
 • Czy sportowcy powinni zarabiać tak dużo?
 • Czy reklamy manipulują naszymi wyborami?
 • Czy praca zdalna jest przyszłością?

Ważne jest, aby wybrać temat, który nas interesuje i w którym mamy pewne doświadczenie lub wiedzę. Dzięki temu będziemy mogli przedstawić przekonujące argumenty i przykłady, które będą wspierać naszą opinię.

Podsumowując, wybór tematu rozprawki jest kluczowy dla sukcesu naszego tekstu. Powinien on być interesujący, kontrowersyjny i umożliwiać przedstawienie różnych argumentów. Przykłady tematów rozprawek mogą nam pomóc w znalezieniu odpowiedniego zagadnienia, które będzie przyciągać uwagę czytelnika i umożliwi nam przekonujące przedstawienie naszej opinii.

Zbierz argumenty i fakty

Zbierz argumenty i fakty

Podczas pisania rozprawki, ważne jest, aby poprzeć swoje zdanie argumentami i faktami. Wprowadzenie argumentów i faktów do swojego eseju sprawia, że tekst jest bardziej przekonujący i wiarygodny. Oto kilka wskazówek, jak zbierać argumenty i fakty do swojej rozprawki:

 • Przeprowadź badania: Przed rozpoczęciem pisania, przeprowadź badania na temat swojego tematu. Znajdź wiarygodne źródła informacji, takie jak książki, artykuły naukowe, badania i statystyki. W ten sposób będziesz miał solidne podstawy do tworzenia swoich argumentów.
 • Zidentyfikuj kluczowe punkty: Na podstawie swoich badań, zidentyfikuj kluczowe punkty, które wspierają Twoje zdanie. Wybierz te, które są najbardziej przekonujące i mają największe znaczenie dla Twojego tematu.
 • Użyj przykładów: Aby wesprzeć swoje argumenty, użyj przykładów. Przykłady mogą pochodzić z różnych dziedzin, takich jak historia, nauka, polityka, kultura, sport itp. Przykłady pomagają zilustrować i udowodnić Twoje argumenty.
 • Uwzględnij różne opinie: Warto również uwzględnić różne opinie na temat swojego tematu. Możesz przedstawić argumenty przeciwników i pokazać, dlaczego Twoje zdanie jest bardziej przekonujące. To pokazuje, że jesteś świadomy innych punktów widzenia i potrafisz je skontrastować z własnym.
 • Składaj wnioski: Na podstawie zebranych argumentów i faktów, składaj wnioski. Twoje wnioski powinny być logiczne i oparte na dostępnych dowodach. Wyjaśnij, dlaczego Twoje zdanie jest słuszne i jakie są konsekwencje przyjęcia Twojego punktu widzenia.

Pamiętaj, że zbieranie argumentów i faktów jest kluczowym elementem pisania rozprawki. Im lepiej popierzesz swoje zdanie, tym bardziej przekonujący będzie Twój tekst.

Stwórz plan rozprawki

Stwórz plan rozprawki

Przed rozpoczęciem pisania rozprawki warto stworzyć plan, który pomoże nam uporządkować nasze myśli i argumenty. Plan rozprawki powinien zawierać:

 1. Wprowadzenie: W tej części rozprawki przedstawiamy temat, który będziemy omawiać oraz naszą tezę. Warto również zwrócić uwagę czytelnika na znaczenie tematu i zainteresować go naszym tekstem.
 2. Argumenty za: W kolejnej części rozprawki prezentujemy argumenty, które popierają naszą tezę. Możemy wskazać przykłady, fakty, statystyki lub cytaty, które potwierdzają nasze stanowisko.
 3. Argumenty przeciw: Nie możemy zapomnieć o przedstawieniu również argumentów przeciwnych naszej tezie. Warto pokazać, że rozumiemy różne opinie na temat i potrafimy je skonfrontować z naszymi argumentami.
 4. Wnioski: W ostatniej części rozprawki podsumowujemy nasze argumenty i przedstawiamy wnioski. Możemy jeszcze raz podkreślić naszą tezę i zachęcić czytelnika do podzielenia naszego stanowiska.
Czytaj więcej  Jak skutecznie formułować i udowadniać hipotezę - Przykładowa rozprawka

Ważne jest, aby nasza rozprawka była przekonywująca i logiczna. Planowanie rozprawki pozwoli nam na uporządkowanie naszych myśli i lepsze przedstawienie swoich argumentów.

Struktura rozprawki opinion essay

Struktura rozprawki opinion essay

Rozprawka to tekst, w którym autor przedstawia swoje opinie na temat określonego zagadnienia. W rozprawce opinion essay autor ma za zadanie wyrazić swoje stanowisko w sposób przekonujący i argumentować je. Struktura tego typu tekstu jest zazwyczaj podzielona na trzy główne części: wprowadzenie, rozwinięcie i wniosek.

Wprowadzenie:

 • Wprowadzenie powinno zaciekawić czytelnika i przedstawić temat rozprawki.
 • Można rozpocząć od ogólnego stwierdzenia, które wprowadza w temat.
 • Następnie należy przedstawić tezę, czyli swoje stanowisko w kwestii omawianego zagadnienia.
 • Wprowadzenie powinno być zwięzłe, ale jednocześnie interesujące, aby zachęcić czytelnika do dalszego czytania.

Rozwinięcie:

 1. W rozwinięciu rozprawki autor przedstawia argumenty, które popierają jego tezę.
 2. Można użyć przykładów, statystyk, faktów lub cytatów, aby wzmocnić swoje argumenty.
 3. Każdy argument powinien być przedstawiony w oddzielnym akapicie.
 4. Ważne jest również, aby odpowiednio zbudować argumentację, zaczynając od najmocniejszych argumentów i stopniowo przechodząc do słabszych.
 5. Ważne jest również, aby uwzględnić ewentualne kontrargumenty i odpowiedzieć na nie, aby pokazać, że autor rozważył również inne punkty widzenia.

Wniosek:

 • Wniosek powinien podsumować przedstawione argumenty i potwierdzić tezę autora.
 • Można również wskazać na możliwe skutki lub konsekwencje, jeśli teza autora zostanie przyjęta lub odrzucona.
 • Ważne jest, aby wniosek był przekonujący i zwięzły.

Ważne jest, aby pamiętać, że rozprawka opinion essay jest subiektywnym tekstem, w którym autor przedstawia swoje opinie. Dlatego ważne jest, aby argumenty były poparte odpowiednimi przykładami i dowodami. Przykłady mogą być zarówno z życia codziennego, jak i zaczerpnięte z literatury, filmów czy historii. Warto również pamiętać o odpowiedniej strukturze tekstu i staranności w formułowaniu swoich argumentów.

Wprowadzenie

Wprowadzenie jest jednym z najważniejszych elementów rozprawki (essay) lub innego tekstu, w którym przedstawiamy swoje argumenty i opinie na dany temat. W tym fragmencie tekstu powinniśmy zaprezentować nasze stanowisko oraz główne tezy, które będziemy rozwijać w dalszej części pracy. Wprowadzenie powinno być przekonujące i zachęcające do dalszej lektury.

W rozprawce (essay) zazwyczaj rozpoczynamy od przedstawienia tematu, którym będziemy się zajmować. Następnie podajemy nasze stanowisko lub tezę, którą będziemy argumentować. Możemy także podać kilka przykładów lub argumentów, które będą wspierać nasze zdanie. Ważne jest, aby wprowadzenie było klarowne i zwięzłe, aby czytelnik od razu wiedział, o czym będzie mowa w dalszej części tekstu.

Przykładowe zdania wprowadzające:

 • W dzisiejszym eseju (rozprawce) przedstawię swoje argumenty na temat…
 • Jestem zdania, że…
 • Wiele osób uważa, że… Jednak ja uważam, że…
Czytaj więcej  Prawdziwa miłość jest w stanie pokonać wszelkie przeszkody - rozprawka

Wprowadzenie jest kluczowym elementem każdego tekstu, ponieważ to właśnie tutaj czytelnik decyduje, czy warto poświęcić czas na lekturę dalszej części. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na dobrą konstrukcję wprowadzenia, aby zachęcić czytelnika do dalszej lektury i zainteresować go naszymi argumentami i opiniami.

Argumenty za

Argumenty za

 • Przekonywujący wniosek: Rozprawka to forma pisemnego wyrażania opinii, która ma na celu przekonanie czytelnika do naszego punktu widzenia. Dlatego ważne jest, aby nasze argumenty były przekonujące i dobrze uzasadnione.

 • Różnorodne opinie: Temat rozprawki może być szeroki i kontrowersyjny, co daje nam możliwość przedstawienia różnych opinii na dany temat. Możemy wskazać na różne aspekty problemu i przedstawić argumenty, które popierają naszą tezę.

 • Przykłady i fakty: Rozprawka wymaga wsparcia naszych argumentów konkretnymi przykładami i faktami. Możemy użyć statystyk, badań naukowych, przykładów z życia codziennego lub historycznych wydarzeń, aby udowodnić nasze stanowisko.

 • Struktura tekstu: Rozprawka ma określoną strukturę, która pomaga nam jasno przedstawić nasze argumenty. Składa się z wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Dzięki tej strukturze nasze argumenty są łatwiejsze do zrozumienia i przyswajania dla czytelnika.

Wnioskiem jest to, że rozprawka to forma pisemnego wyrażania opinii, która wymaga przekonujących argumentów, różnorodnych opinii, wsparcia przykładami i faktami oraz klarownej struktury tekstu. Dzięki tym elementom możemy skutecznie przekazać nasze stanowisko czytelnikowi.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tematu Rozprawka opinion essay jak napisać struktura przykłady – Poradnik | Najlepsze wskazówki i przykłady

Jakie są podstawowe elementy struktury rozprawki?

Podstawowe elementy struktury rozprawki to: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. W wstępie należy przedstawić temat i swoje stanowisko. W rozwinięciu należy przedstawić argumenty popierające nasze stanowisko, a także przeciwstawne argumenty i je obalić. W zakończeniu należy podsumować swoje argumenty i wyrazić swoje ostateczne stanowisko.

Jakie są przykłady tematów rozprawek?

Przykładowe tematy rozprawek to: Czy telewizja ma negatywny wpływ na młodzież?, Czy powinniśmy używać energii odnawialnej?, Czy sportowcy powinni zarabiać tak dużo?, Czy internet zagraża prywatności?, Czy szkoły powinny wprowadzić uniformy szkolne?

Jakie są przykłady argumentów w rozprawce?

Przykładowe argumenty w rozprawce mogą być różne, w zależności od tematu. Na przykład, jeśli tematem jest „Czy telewizja ma negatywny wpływ na młodzież?”, argumenty za mogą być: negatywny wpływ na zdrowie, brak aktywności fizycznej, negatywny wpływ na rozwój intelektualny. Natomiast argumenty przeciw mogą być: edukacyjne programy telewizyjne, możliwość zdobycia informacji, rozwijanie zainteresowań.

Video:Rozprawka opinion essay jak napisać struktura przykłady – Poradnik

How to write an OPINION ESSAY – Lesson 1: Introductory Paragraph (Hook, Background and Thesis)

Dodaj komentarz