Trudne doświadczenia życiowe – jak sobie z nimi poradzić

Czy kłamstwo można usprawiedliwić Rozprawka na ten temat

Czy kłamstwo można usprawiedliwić Rozprawka na ten temat

Kłamstwo, jako forma nieprawdziwego wyrażenia, jest powszechne w naszym społeczeństwie. Często jest postrzegane jako negatywne i nieetyczne działanie, które powinno być potępiane. Jednak czy istnieją sytuacje, w których kłamstwo można usprawiedliwić?

Jednym z argumentów, który można przedstawić, jest to, że kłamstwo może być czasem konieczne w celu ochrony innych ludzi. Na przykład, jeśli ktoś znajduje się w sytuacji, w której musi ukryć prawdę, aby uniknąć szkody dla innych osób, kłamstwo może być uzasadnione. Może to być sytuacja, w której ktoś chce chronić swoją rodzinę lub przyjaciół przed niebezpieczeństwem lub niechcianymi konsekwencjami.

Jednakże, należy pamiętać, że kłamstwo może prowadzić do utraty zaufania i zniszczenia relacji między ludźmi. Kiedy ktoś zostanie zdemaskowany jako kłamca, może to prowadzić do trwałych negatywnych skutków, zarówno dla tej osoby, jak i dla innych. Ponadto, kłamstwo może prowadzić do utraty wiarygodności i szacunku w społeczeństwie.

Podsumowując, pytanie, czy kłamstwo można usprawiedliwić, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Istnieją sytuacje, w których kłamstwo może być uznane za usprawiedliwione, ale należy pamiętać o konsekwencjach, jakie może to mieć na nasze relacje z innymi ludźmi. W każdej sytuacji warto rozważyć, czy kłamstwo jest naprawdę niezbędne i czy nie istnieją inne sposoby rozwiązania problemu.

Czy kłamstwo można usprawiedliwić?

Kłamstwo, jako działanie polegające na celowym przedstawianiu nieprawdziwych informacji, jest powszechnie uważane za moralnie naganne. Jednak czy istnieją sytuacje, w których kłamstwo można usprawiedliwić? Czy są okoliczności, które mogą tłumaczyć nasze działania?

Jednym z argumentów przemawiających za możliwością usprawiedliwienia kłamstwa jest ochrona dobra ogólnego. Czasami konieczne jest powiedzenie nieprawdy, aby uniknąć większych szkód lub chronić inne wartości. Na przykład, jeśli ktoś ukrywa się przed prześladowcami i zostaje zapytany o swoje miejsce pobytu, kłamstwo może być jedynym sposobem, aby ocalić swoje życie. W takich sytuacjach można argumentować, że kłamstwo jest usprawiedliwione, ponieważ służy większemu dobru.

Jednakże, usprawiedliwianie kłamstwa może prowadzić do niebezpiecznego poślizgnięcia się na drodze moralnej. Kłamstwo jest działaniem, które narusza zaufanie i zasadę prawdy. Jeśli zaczniemy usprawiedliwiać kłamstwo w pewnych sytuacjach, to gdzie jest granica? Jakie są kryteria, które decydują, kiedy kłamstwo jest usprawiedliwione, a kiedy nie? Może to prowadzić do subiektywnego podejścia do prawdy i moralności, które może być niebezpieczne dla społeczeństwa jako całości.

Ważne jest również zauważenie, że kłamstwo często prowadzi do długoterminowych negatywnych konsekwencji. Choć może wydawać się, że kłamstwo jest korzystne w krótkim okresie, to w dłuższej perspektywie może naruszyć relacje między ludźmi i zniszczyć zaufanie. Kłamstwo może prowadzić do utraty wiarygodności i szkodzić naszej reputacji. Dlatego warto zastanowić się, czy warto usprawiedliwiać kłamstwo, jeśli może to prowadzić do długoterminowych negatywnych skutków.

Podsumowując, kłamstwo jest działaniem, które jest powszechnie uważane za moralnie naganne. Choć istnieją sytuacje, w których można argumentować, że kłamstwo jest usprawiedliwione ze względu na ochronę dobra ogólnego, to warto zastanowić się nad długoterminowymi konsekwencjami i potencjalnym poślizgnięciem się na drodze moralnej. W każdej sytuacji warto rozważyć alternatywy i szukać innych sposobów rozwiązania problemu, które nie wymagają kłamstwa.

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Usprawiedliwienie kłamstwa jest tematem kontrowersyjnym, który znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu rozprawkach. Czy można znaleźć racjonalne argumenty, które usprawiedliwiają działanie oparte na nieprawdzie? Czy kłamstwo może być czasem uzasadnione? W niniejszej rozprawce postaramy się odpowiedzieć na te pytania, analizując różne perspektywy i argumenty.

Definicja kłamstwa

Kłamstwo to celowe wprowadzanie w błąd poprzez podanie nieprawdziwych informacji. Jest to działanie, które ma na celu zmanipulowanie rzeczywistości w celu osiągnięcia określonych korzyści lub uniknięcia konsekwencji.

Kłamstwo może przybierać różne formy, takie jak fałszywe oświadczenia, zatajanie faktów lub wprowadzanie w błąd poprzez manipulację informacjami. Może być stosowane zarówno w celach osobistych, jak i społecznych.

Chociaż kłamstwo jest często uważane za negatywne i nieetyczne działanie, istnieją sytuacje, w których ludzie próbują usprawiedliwić swoje kłamstwa. Często argumentuje się, że kłamstwo może być usprawiedliwione w celu ochrony innych ludzi przed szkodą lub w sytuacjach, gdy prawda może być zbyt bolesna lub szkodliwa.

Jednakże, usprawiedliwianie kłamstwa jest kontrowersyjne i budzi wiele pytań dotyczących moralności i etyki. Czy kłamstwo może być usprawiedliwione w pewnych sytuacjach? Czy istnieją pewne granice, których nie powinno się przekraczać? To temat, który jest często przedmiotem rozprawek i debat.

Czytaj więcej  Jak zbrodnia wpływa na człowieka - psychologiczne skutki przestępstwa

Etyka i moralność

Kłamstwo jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i dyskutowanych zagadnień w kontekście etyki i moralności. Czy kłamstwo można usprawiedliwić? Czy istnieją sytuacje, w których jest to akceptowalne?

Jedna strona argumentuje, że kłamstwo jest zawsze złe i nieetyczne. Uważa się, że prawda i uczciwość są wartościami fundamentalnymi, które powinny być respektowane we wszystkich sytuacjach. Kłamstwo narusza zaufanie i może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa jako całości.

Jednak istnieją również tacy, którzy uważają, że istnieją sytuacje, w których kłamstwo może być usprawiedliwione. Argumentują, że czasami kłamstwo może być konieczne, aby uniknąć większych szkód lub ochronić innych ludzi. Na przykład, jeśli ktoś kłamie, aby ocalić czyjeś życie lub aby chronić kogoś przed krzywdą, można argumentować, że jest to usprawiedliwione moralnie.

Warto również zauważyć, że nie zawsze kłamstwo jest czarno-białe. Istnieje cała gama różnych rodzajów kłamstw, od niewinnych kłamstewek, które mają na celu chronić czyjeś uczucia, po poważne oszustwa, które mają na celu manipulację i wykorzystywanie innych osób. W związku z tym, ocena moralna kłamstwa może być zależna od kontekstu i intencji osoby, która kłamie.

Podsumowując, kwestia usprawiedliwienia kłamstwa w kontekście etyki i moralności jest skomplikowana i niejednoznaczna. Istnieją różne punkty widzenia i argumenty dotyczące tego zagadnienia. W ostatecznym rozrachunku, każda osoba musi samodzielnie ocenić, czy kłamstwo jest usprawiedliwione w danej sytuacji, biorąc pod uwagę wartości moralne i etyczne.

Argumenty przeciwko usprawiedliwianiu kłamstwa

Kłamstwo jest nieetyczne

Kłamstwo jest uważane za nieetyczne zachowanie, ponieważ polega na celowym wprowadzaniu innych osób w błąd. Usprawiedliwianie kłamstwa może prowadzić do utraty zaufania i niszczenia relacji między ludźmi. W społeczeństwie, w którym panuje wzajemne zaufanie, kłamstwo jest uważane za nieakceptowalne.

Kłamstwo niszczy wiarygodność

Kłamstwo może prowadzić do utraty wiarygodności osoby, która je wypowiada. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na kłamstwie, to trudno będzie mu w przyszłości zdobyć zaufanie innych ludzi. Wiarygodność jest ważną cechą, która wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi i naszą reputację.

Kłamstwo może mieć negatywne konsekwencje

Kłamstwo może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla osoby, która je wypowiada, jak i dla innych osób. Kłamstwo może spowodować ból i cierpienie u innych ludzi, a także wprowadzić zamieszanie i chaos w relacjach międzyludzkich. Ponadto, kłamstwo może prowadzić do utraty pracy, przyjaciół i innych ważnych aspektów życia.

Kłamstwo nie jest zgodne z wartościami moralnymi

Wartości moralne, takie jak uczciwość, prawdomówność i szacunek dla innych, są powszechnie uważane za ważne i pożądane. Kłamstwo jest sprzeczne z tymi wartościami, ponieważ polega na celowym wprowadzaniu innych osób w błąd. Usprawiedliwianie kłamstwa może prowadzić do rozmycia granic moralnych i osłabienia naszych wartości.

Kłamstwo utrudnia rozwiązywanie problemów

Kłamstwo może utrudniać rozwiązywanie problemów i konfliktów. Kiedy ludzie kłamią, trudno jest znaleźć prawdziwe przyczyny problemu i znaleźć skuteczne rozwiązania. Kłamstwo może prowadzić do dalszego pogłębiania konfliktów i utrudniać osiągnięcie porozumienia.

Argumenty przeciwko usprawiedliwianiu kłamstwa:
Kłamstwo jest nieetyczne
Kłamstwo niszczy wiarygodność
Kłamstwo może mieć negatywne konsekwencje
Kłamstwo nie jest zgodne z wartościami moralnymi
Kłamstwo utrudnia rozwiązywanie problemów

Prawda jako fundament

Kłamstwo jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów, które można poruszyć w kontekście moralności i etyki. Czy można usprawiedliwić kłamstwo? Czy istnieją sytuacje, w których kłamstwo jest akceptowalne? W tej rozprawce skupimy się na roli prawdy jako fundamentu naszego społeczeństwa.

Prawda jest podstawową wartością, która powinna być respektowana i ceniona przez każdego człowieka. To dzięki prawdzie budujemy zaufanie i relacje z innymi ludźmi. Kłamstwo jest naruszeniem tej wartości i może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Kłamstwo może być czasami usprawiedliwiane w sytuacjach, gdy chroni życie lub zapobiega poważnym szkodom. Na przykład, jeśli ukrywanie prawdy może uratować czyjeś życie lub zapobiec tragedii, można argumentować, że kłamstwo jest w tym przypadku usprawiedliwione.

Jednak takie sytuacje są rzadkie i wyjątkowe. W większości przypadków kłamstwo nie jest usprawiedliwione. Kłamstwo niszczy zaufanie i może prowadzić do trudności w relacjach międzyludzkich. Prawda jest fundamentem naszego społeczeństwa i bez niej trudno jest budować trwałe i wartościowe relacje.

Ważne jest również pamiętać, że kłamstwo często prowadzi do spirali kłamstw. Kiedy zaczynamy kłamać, często musimy tworzyć kolejne kłamstwa, aby utrzymać naszą fałszywą narrację. To może prowadzić do jeszcze większych kłopotów i utraty kontroli nad sytuacją.

Wnioskiem jest, że prawda powinna być zawsze ceniona i respektowana. Kłamstwo może być czasami usprawiedliwiane, ale tylko w skrajnych sytuacjach, gdy chroni życie lub zapobiega poważnym szkodom. W większości przypadków kłamstwo jest nieakceptowalne i prowadzi do negatywnych konsekwencji. Prawda jest fundamentem naszego społeczeństwa i powinniśmy dążyć do jej pielęgnowania i promowania.

Czytaj więcej  Trudne doświadczenia życiowe - jak sobie z nimi poradzić

Zaufanie i relacje międzyludzkie

Zaufanie jest jednym z fundamentów zdrowych i harmonijnych relacji międzyludzkich. Bez zaufania trudno jest budować trwałe więzi i osiągnąć pełną satysfakcję z relacji. Jednak czy zawsze jesteśmy w stanie zaufać drugiej osobie?

Rozprawka na temat możliwości usprawiedliwienia kłamstwa w kontekście zaufania i relacji międzyludzkich jest bardzo ważnym zagadnieniem. Czy można usprawiedliwić kłamstwo w celu ochrony czyjegoś dobra? Czy kłamstwo może być akceptowalne, jeśli ma na celu uniknięcie konfliktu lub złagodzenie bólu?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania, ponieważ każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Jednak warto zastanowić się nad tym, jakie są konsekwencje kłamstwa dla zaufania i relacji międzyludzkich.

Kłamstwo, nawet jeśli jest usprawiedliwione, może podważyć zaufanie drugiej osoby. Kiedy odkryjemy, że ktoś nas oszukał, trudno będzie nam uwierzyć w jego słowa i intencje w przyszłości. Zaufanie jest podstawą każdej relacji, a jego utrata może prowadzić do jej rozpadu.

Ważne jest również zrozumienie, że kłamstwo może mieć długotrwałe skutki. Nawet jeśli jest ono usprawiedliwione w danym momencie, może prowadzić do naruszenia zaufania na dłuższą metę. Kiedy ktoś odkryje, że został oszukany, może być trudno odbudować zaufanie i przywrócić relację do stanu sprzed kłamstwa.

Jednak czasami kłamstwo może być usprawiedliwione w kontekście ochrony czyjegoś dobra. Na przykład, jeśli ktoś kłamie, aby chronić bliską osobę przed szkodą lub utratą, można zrozumieć motywację do tego działania. W takich sytuacjach trzeba jednak bardzo ostrożnie dobierać słowa i pamiętać o konsekwencjach, jakie może to mieć dla zaufania i relacji międzyludzkich.

Podsumowując, kwestia usprawiedliwienia kłamstwa w kontekście zaufania i relacji międzyludzkich jest bardzo złożona. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny. Jednak warto pamiętać, że zaufanie jest fundamentem zdrowych relacji i jego utrata może prowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego warto zastanowić się dwa razy, zanim zdecydujemy się na kłamstwo.

Argumenty za usprawiedliwianiem kłamstwa

Kłamstwo jest czasami konieczne

 • Kłamstwo może być czasami konieczne, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji lub ochronić siebie lub innych przed szkodą.
 • W sytuacjach, gdy prawda może spowodować więcej szkody niż kłamstwo, usprawiedliwienie kłamstwa jest uzasadnione.

Kłamstwo może chronić prywatność

 • Kłamstwo może być usprawiedliwione, jeśli chroni prywatność osoby lub utrzymuje poufność pewnych informacji.
 • W niektórych przypadkach, gdy prawda może naruszyć czyjąś prywatność lub zaszkodzić ich reputacji, kłamstwo może być akceptowalne.

Kłamstwo może służyć większemu dobru

 • Czasami kłamstwo może służyć większemu dobru, na przykład w celu ochrony innych osób lub społeczeństwa jako całości.
 • Jeśli kłamstwo pomaga rozwiązać problem lub zapobiec tragedii, można je usprawiedliwić.

Kłamstwo może być użyteczne w negocjacjach

 • Kłamstwo może być użyteczne w negocjacjach, aby osiągnąć lepsze warunki dla siebie lub swojej strony.
 • Czasami kłamstwo jest postrzegane jako narzędzie strategiczne, które może pomóc w osiągnięciu celów.

Kłamstwo może być wyrazem empatii

 • Czasami kłamstwo może być wyrazem empatii i troski o innych ludzi, szczególnie jeśli prawda mogłaby ich zranić lub zasmucić.
 • W takich sytuacjach kłamstwo może być usprawiedliwione, jeśli pomaga utrzymać dobre relacje i zapewnia komfort emocjonalny.
Zalety usprawiedliwiania kłamstwa Przykłady
Kłamstwo może być konieczne Sprawdzanie, czy ktoś jest bezpieczny
Kłamstwo chroni prywatność Utrzymywanie tajemnicy
Kłamstwo służy większemu dobru Zapobieganie tragedii
Kłamstwo jest użyteczne w negocjacjach Osłabianie pozycji przeciwnika
Kłamstwo jest wyrazem empatii Ochrona czyichś uczuć

Sytuacyjne usprawiedliwienie

Sytuacyjne usprawiedliwienie

Kłamstwo jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów, gdyż w zależności od sytuacji może być różnie oceniane. Czy można usprawiedliwić kłamstwo? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy od kontekstu i okoliczności, w jakich zostało ono wypowiedziane.

W niektórych sytuacjach kłamstwo może być usprawiedliwione. Przykładem może być sytuacja, w której kłamstwo ma na celu ochronę drugiej osoby. Jeśli kłamiemy, aby chronić kogoś przed szkodą lub nieprzyjemnością, można argumentować, że nasze działanie jest usprawiedliwione. Na przykład, jeśli ktoś nas prosi o informacje, które mogą zaszkodzić innej osobie, a my wiemy, że ujawnienie tych informacji może spowodować poważne konsekwencje, możemy zdecydować się na kłamstwo w celu ochrony tej osoby.

Jednakże, usprawiedliwienie kłamstwa w sytuacjach, w których nie ma bezpośredniego zagrożenia dla innych osób, jest znacznie trudniejsze. Kłamstwo może naruszać zaufanie innych osób i prowadzić do dezinformacji. Na przykład, jeśli kłamiemy w celu osiągnięcia korzyści materialnych lub zdobycia przewagi nad innymi, trudno jest znaleźć usprawiedliwienie dla naszych działań.

Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy kłamstwo można usprawiedliwić. Ważne jest, aby brać pod uwagę wszystkie okoliczności i konsekwencje naszych działań. Należy również pamiętać, że uczciwość i prawdomówność są wartościami, które powinniśmy starać się pielęgnować i przestrzegać w większości sytuacji.

Ochrona dobra większego

Ochrona dobra większego

Czy kłamstwo można usprawiedliwić? To pytanie budzi wiele kontrowersji i różne opinie. Jednak istnieje sytuacja, w której można argumentować, że kłamstwo jest usprawiedliwione – kiedy służy ochronie dobra większego.

Czytaj więcej  Rola inteligencji w społeczeństwie - jak inteligencja wpływa na rozwój społeczny?

W życiu często spotykamy się z sytuacjami, w których musimy podjąć trudną decyzję między prawdą a kłamstwem. Czasami prawda może zaszkodzić komuś lub narazić na niebezpieczeństwo. W takich przypadkach możemy być zmuszeni do skłamania w celu ochrony dobra większego.

Przykładem takiej sytuacji może być ukrywanie informacji przed osobą, która jest wrażliwa emocjonalnie lub ma trudności w radzeniu sobie z trudnymi wiadomościami. Skłamanie w takiej sytuacji może pomóc uniknąć niepotrzebnego cierpienia i utrzymanie emocjonalnej równowagi.

Podobnie, kiedy kłamstwo może zapobiec poważnym konsekwencjom, takim jak zagrożenie dla życia lub zdrowia, można argumentować, że jest ono usprawiedliwione. Na przykład, jeśli ktoś ukrywa informację o potencjalnym ataku terrorystycznym, aby uniknąć paniki i chaosu, można uznać to za działanie mające na celu ochronę dobra większego.

Jednak należy pamiętać, że kłamstwo w celu ochrony dobra większego powinno być ostatecznością i stosowane tylko w sytuacjach skrajnych. W większości przypadków warto dążyć do prawdy i uczciwości, ponieważ kłamstwo może prowadzić do utraty zaufania i narażać na szkody moralne.

Podsumowując, czy kłamstwo można usprawiedliwić? W pewnych sytuacjach, kiedy służy ochronie dobra większego, można argumentować, że tak. Jednak należy pamiętać, że kłamstwo powinno być ostatecznością i stosowane tylko w skrajnych przypadkach, gdy prawda może spowodować poważne szkody. W większości sytuacji warto dążyć do prawdy i uczciwości.

Wnioski

Analizując temat czy kłamstwo można usprawiedliwić, można dojść do kilku wniosków.

 • Kłamstwo często jest postrzegane jako negatywne i niemoralne działanie.
 • Jednak istnieją sytuacje, w których kłamstwo może być usprawiedliwione.
 • Na przykład, gdy kłamstwo ma na celu ochronę czyjegoś życia lub zdrowia.
 • Ważne jest jednak pamiętać, że usprawiedliwienie kłamstwa nie oznacza, że jest ono zawsze akceptowane.
 • Kłamstwo może naruszać zaufanie i prowadzić do negatywnych konsekwencji.
 • Warto zawsze rozważyć konsekwencje swoich działań i szukać innych sposobów rozwiązania problemów, zanim sięgnie się po kłamstwo.

Podsumowując, kłamstwo można czasami usprawiedliwić, ale należy być świadomym jego negatywnych skutków i starać się unikać go w miarę możliwości.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tematu

Czy kłamstwo można usprawiedliwić?

Kłamstwo jest zazwyczaj uważane za negatywne i nieetyczne zachowanie. Jednak istnieją pewne sytuacje, w których można usprawiedliwić kłamstwo. Na przykład, gdy kłamstwo ma na celu ochronę czyjegoś życia lub zdrowia, można je uznać za usprawiedliwione. W przypadku, gdy kłamstwo jest jedynym sposobem na uniknięcie niebezpieczeństwa lub niesprawiedliwości, również można je usprawiedliwić. Jednak w większości sytuacji kłamstwo jest nieakceptowalne i powinno być unikane.

Jakie mogą być konsekwencje usprawiedliwiania kłamstwa?

Usprawiedliwianie kłamstwa może mieć poważne konsekwencje. Po pierwsze, może prowadzić do utraty zaufania innych osób. Jeśli ktoś dowiaduje się, że został oszukany lub okłamany, może być trudno odbudować relację z tą osobą. Ponadto, usprawiedliwianie kłamstwa może prowadzić do utraty wiarygodności i reputacji. Jeśli ktoś jest znany jako osoba, która często kłamie, inni mogą przestać wierzyć w to, co mówi. Wreszcie, usprawiedliwianie kłamstwa może prowadzić do wewnętrznego poczucia winy i niezadowolenia z siebie.

Czy kłamstwo może być czasami bardziej moralne niż mówienie prawdy?

W niektórych sytuacjach kłamstwo może być uważane za bardziej moralne niż mówienie prawdy. Na przykład, jeśli kłamstwo ma na celu ochronę czyjegoś życia lub zdrowia, można je uznać za bardziej moralne niż mówienie prawdy, które mogłoby spowodować szkodę. W przypadku, gdy mówienie prawdy prowadziłoby do niesprawiedliwości lub niebezpieczeństwa, kłamstwo może być bardziej moralne. Jednak w większości sytuacji mówienie prawdy jest uważane za bardziej moralne i powinno być priorytetem.

Jakie są argumenty przeciwko usprawiedliwianiu kłamstwa?

Przeciwnicy usprawiedliwiania kłamstwa podnoszą kilka argumentów. Po pierwsze, twierdzą, że kłamstwo narusza zaufanie i wiarygodność, które są fundamentami zdrowych relacji międzyludzkich. Jeśli ktoś często kłamie, trudno jest mu ufać i wierzyć w to, co mówi. Po drugie, usprawiedliwianie kłamstwa może prowadzić do moralnego zaniedbania. Jeśli zaczynamy usprawiedliwiać kłamstwo w pewnych sytuacjach, możemy zacząć usprawiedliwiać je również w innych sytuacjach, co prowadzi do moralnego rozpadu. Wreszcie, przeciwnicy usprawiedliwiania kłamstwa argumentują, że zawsze istnieją inne sposoby rozwiązania problemów i konfliktów, które nie wymagają kłamstwa.

Video:Czy kłamstwo można usprawiedliwić Rozprawka na ten temat

Dodaj komentarz