Jak napisać doskonałą pracę – poradnik do rozprawki EE

Rozprawka ee jak napisać doskonałą pracę

Rozprawka ee jak napisać doskonałą pracę

W dzisiejszych czasach pisanie prac stało się nieodłącznym elementem życia każdego ucznia czy studenta. Wielu z nas często zastanawia się, jak napisać doskonałą pracę, która wyróżni się spośród innych. W tym artykule przedstawimy przykład, temat, analizę, argumenty, opinię, zadanie, strukturę i wnioski dotyczące pisania doskonałych prac.

Zacznijmy od przykładu. Wyobraź sobie, że masz do napisania pracę na temat wpływu mediów społecznościowych na młodzież. Przed rozpoczęciem pisania musisz przeprowadzić analizę tematu. Zbierz informacje na temat różnych aspektów tego zagadnienia, takich jak wpływ mediów społecznościowych na relacje międzyludzkie, samopoczucie młodzieży, jej zachowanie i wiele innych. Pamiętaj, że analiza jest kluczowym elementem pisania doskonałej pracy.

Następnie musisz oprzeć swoją pracę na solidnych argumentach. Wprowadź swoje własne poglądy i przemyślenia na temat wpływu mediów społecznościowych na młodzież. Czy uważasz, że ma to pozytywne czy negatywne skutki? Dlaczego? Przedstaw swoje argumenty i poprzyj je odpowiednimi faktami i badaniami naukowymi. Pamiętaj, że argumentacja jest kluczowym elementem pisania doskonałej pracy.

Ważne jest również, aby przedstawić swoją opinię na temat omawianego zagadnienia. Czy uważasz, że wpływ mediów społecznościowych na młodzież jest bardziej szkodliwy czy korzystny? Dlaczego? Przedstaw swoje stanowisko i uzasadnij je. Pamiętaj, że opinia jest kluczowym elementem pisania doskonałej pracy.

Następnie musisz zrozumieć, jakie jest zadanie, jakie oczekiwania ma na Ciebie nauczyciel czy wykładowca. Czy ma to być praca badawcza, eseistyczna czy argumentacyjna? Przygotuj się odpowiednio i dostosuj swój styl pisania do wymagań pracy. Pamiętaj, że zadanie jest kluczowym elementem pisania doskonałej pracy.

Ważną częścią pisania doskonałej pracy jest również jej struktura. Upewnij się, że Twoja praca ma jasny wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Wstęp powinien wprowadzić czytelnika w temat i przedstawić tezę, którą będziesz rozwijać w pracy. Rozwinięcie powinno zawierać analizę, argumenty i opinię na temat omawianego zagadnienia. Zakończenie powinno podsumować całą pracę i wyciągnąć wnioski. Pamiętaj, że struktura jest kluczowym elementem pisania doskonałej pracy.

Na koniec, nie zapomnij o wnioskach. Przedstaw swoje wnioski na temat wpływu mediów społecznościowych na młodzież. Czy uważasz, że powinniśmy ograniczać korzystanie z mediów społecznościowych czy raczej uczymy się żyć z nimi? Przedstaw swoje ostateczne przemyślenia na temat omawianego zagadnienia. Pamiętaj, że wnioski są kluczowym elementem pisania doskonałej pracy.

Co to jest rozprawka ee?

Rozprawka ee to rodzaj pisemnego zadania, które wymaga od ucznia przeprowadzenia analizy, przedstawienia argumentów i wyrażenia własnej opinii na dany temat. Jest to popularne zadanie w szkole, które ma na celu rozwijanie umiejętności pisania, logicznego myślenia i argumentacji.

W rozprawce ee ważne jest, aby przedstawić zarówno argumenty za, jak i przeciw danemu tematowi. W tym celu można posłużyć się przykładami, statystykami, cytatami lub innymi dowodami, które potwierdzą nasze stanowisko. Ważne jest również, aby używać jasnego i klarownego języka, unikać zbyt skomplikowanych terminów i wyrażeń.

Po przedstawieniu argumentów, należy wyrazić swoją opinię na dany temat. Opinia powinna być dobrze uzasadniona i poparta argumentami. Ważne jest również, aby pamiętać o szanowaniu innych punktów widzenia i przedstawieniu kontrargumentów.

Wnioski w rozprawce ee powinny być logiczne i zwięzłe. Powinny one podsumować przedstawione argumenty i opinie, a także wskazać na możliwe rozwiązania lub dalsze kierunki rozważań na dany temat.

Temat rozprawki ee może być różnorodny – może dotyczyć aktualnych problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych lub kulturowych. Ważne jest, aby wybrać temat interesujący i związany z naszymi zainteresowaniami, co ułatwi nam przedstawienie argumentów i wyrażenie własnej opinii.

Dlaczego warto napisać doskonałą pracę?

Napisanie doskonałej pracy ma wiele korzyści zarówno dla samego autora, jak i dla innych osób zainteresowanych tematem. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto zadbać o wysoką jakość swojej pracy.

 • Język: Napisanie doskonałej pracy wymaga precyzyjnego i zrozumiałego języka. Poprawna gramatyka, stylistyka i składnia są kluczowe dla przekazu treści.
 • Temat: Praca doskonała to praca, która w pełni zgłębia temat i prezentuje szeroką wiedzę na dany temat. Autor musi przeprowadzić gruntowną analizę dostępnych informacji i przedstawić wnioski oparte na solidnych podstawach.
 • Zadanie: Napisanie doskonałej pracy wymaga spełnienia wszystkich wymagań postawionych przez prowadzącego. Autor musi dokładnie zrozumieć treść zadania i odpowiednio na nie odpowiedzieć.
 • Wnioski: Doskonała praca powinna zawierać logiczne i przemyślane wnioski, które wynikają z przeprowadzonej analizy. Wnioski powinny być klarowne i odpowiednio poparte argumentami.
 • Analiza: Praca doskonała powinna zawierać głęboką analizę tematu, uwzględniającą różne perspektywy i aspekty. Autor powinien przedstawić różne punkty widzenia i dokładnie je przeanalizować.
 • Opinia: Praca doskonała powinna być oparta na rzetelnych źródłach i zawierać dobrze argumentowane opinie. Autor powinien przedstawiać swoje stanowisko w sposób przekonujący i przemyślany.
 • Przykład: Praca doskonała powinna być bogata w przykłady i ilustracje, które pomagają czytelnikowi lepiej zrozumieć prezentowane treści. Przykłady powinny być trafne i dobrze dobrane do tematu.
 • Argumenty: Doskonała praca powinna być poparta solidnymi argumentami, które są logiczne i przekonujące. Autor musi umiejętnie przedstawiać swoje argumenty i odpowiednio je uzasadniać.
Czytaj więcej  Dlaczego wybieram fantastykę zamiast rozprawki? Powody i argumenty

Podsumowując, napisanie doskonałej pracy ma wiele zalet. Nie tylko pozwala na lepsze zrozumienie tematu, ale także rozwija umiejętności pisarskie i analityczne. Doskonała praca przyciąga uwagę czytelnika i pozostawia pozytywne wrażenie, co może mieć wpływ na ocenę i dalszą karierę autora.

Przygotowanie do pisania

Przed przystąpieniem do pisania rozprawki ważne jest odpowiednie przygotowanie. Praca ta wymaga od nas nie tylko umiejętności pisania, ale także umiejętności analizy, formułowania opinii i wniosków oraz prezentowania argumentów. Poniżej przedstawiam kilka kroków, które warto podjąć przed rozpoczęciem pisania.

 1. Analiza tematu
 2. Pierwszym krokiem jest dokładna analiza tematu rozprawki. Należy zrozumieć, o czym dokładnie mówi temat i jakie są jego główne punkty. Warto również zastanowić się, jakie są możliwe argumenty i przykłady, które można wykorzystać w pracy.

 3. Formułowanie opinii
 4. Po zrozumieniu tematu należy sformułować swoją opinię na jego temat. Opinia powinna być jasna i zrozumiała, a także poparta argumentami. Warto pamiętać, że w rozprawce niezbędne jest przedstawienie zarówno argumentów za, jak i przeciw danemu tematowi.

 5. Zebranie argumentów i przykładów
 6. Ważnym etapem przygotowania do pisania jest zebranie argumentów i przykładów, które będą wspierać naszą opinię. Argumenty powinny być logiczne i przekonujące, a przykłady dobrze dobranymi ilustracjami do naszych tez.

 7. Tworzenie struktury
 8. Przed rozpoczęciem pisania warto stworzyć strukturę rozprawki. Możemy wykorzystać do tego celu tabelę, w której przedstawimy kolejne punkty, argumenty i przykłady. Dzięki temu będziemy mieć klarowny plan, który ułatwi nam pisanie.

 9. Zadanie pisemne
 10. Po przygotowaniu wszystkich elementów możemy przystąpić do pisania rozprawki. Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu odpowiedniej struktury i logicznego układu argumentów. Pamiętajmy również o poprawnym zastosowaniu języka polskiego.

Po zakończeniu pisania warto jeszcze raz przejrzeć całą pracę i sprawdzić, czy wszystkie argumenty są poprawnie przedstawione i czy wnioski są logiczne. Możemy również skorzystać z pomocy innej osoby, która oceni naszą pracę i poda nam ewentualne uwagi.

Wybór tematu rozprawki

Wybór tematu rozprawki

Wybór tematu rozprawki jest jednym z najważniejszych kroków w procesie pisania doskonałej pracy. Analiza dostępnych tematów oraz odpowiedni dobór argumentów i wniosków mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu.

Przy wyborze tematu warto kierować się kilkoma kryteriami. Po pierwsze, temat powinien być interesujący i inspirujący dla piszącego. Jeśli jesteśmy zainteresowani daną problematyką, łatwiej nam będzie zgłębiać ją i znaleźć nowe argumenty.

Ponadto, temat powinien być dostatecznie szeroki, abyśmy mogli przedstawić różne punkty widzenia i argumenty. Jednak jednocześnie nie powinien być zbyt ogólny, abyśmy mogli skupić się na konkretnych aspektach i przekazać jasne wnioski.

Ważne jest także, aby temat był aktualny i istotny społecznie. Dzięki temu nasza rozprawka nabierze większego znaczenia i będzie bardziej interesująca dla czytelnika.

Język, w jakim piszemy rozprawkę, powinien być klarowny i zrozumiały dla odbiorcy. Unikajmy skomplikowanych sformułowań i stosujmy prosty, ale jednocześnie elegancki styl. Pamiętajmy również o poprawności gramatycznej i ortograficznej.

Przy wyborze tematu warto sięgnąć po przykłady innych rozprawek, aby zobaczyć, jakie tematy są popularne i jakie argumenty można przedstawić. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy kopiować czyjeś pomysły. Ważne jest, aby nasza rozprawka była oryginalna i oparta na własnych przemyśleniach.

Wreszcie, nasza opinia na temat wybranego zagadnienia powinna być wyraźnie przedstawiona w rozprawce. Powinniśmy argumentować swoje stanowisko i przekonywać czytelnika do swoich wniosków. Jednak jednocześnie powinniśmy być otwarci na inne punkty widzenia i uwzględniać różne argumenty.

Podsumowując, wybór tematu rozprawki to kluczowy element pisania doskonałej pracy. Analiza, odpowiednie argumenty, jasne wnioski, klarowny język, zadanie, przykład oraz własna opinia – to wszystko powinno znaleźć się w naszej rozprawce, aby była ona kompletna i przekonująca.

Badanie i gromadzenie informacji

Przed rozpoczęciem pisania rozprawki ważne jest przeprowadzenie badania i gromadzenie odpowiednich informacji na temat. Dobrze zbadany temat pozwoli na lepsze zrozumienie problemu i umożliwi skonstruowanie logicznej struktury pracy.

Podczas badania tematu warto skupić się na różnych źródłach informacji, takich jak książki, artykuły naukowe, raporty, badania empiryczne, strony internetowe, wywiady, filmy itp. Ważne jest również uwzględnienie różnych punktów widzenia, aby móc przedstawić różne argumenty i perspektywy.

Język używany w pracy powinien być zrozumiały i klarowny. Należy unikać zbyt skomplikowanych terminów i wyrażeń, które mogą utrudnić czytelnikowi zrozumienie treści. Ważne jest również stosowanie odpowiednich terminów i definicji, aby uniknąć nieporozumień.

Czytaj więcej  Dlaczego trudno osiągnąć porozumienie? Przyczyny i sposoby rozprawki

Po zebraniu informacji i przeprowadzeniu analizy, należy sformułować argumenty, które będą stanowiły podstawę rozprawki. Argumenty powinny być logiczne i oparte na solidnych dowodach i faktach. Ważne jest również uwzględnienie przeciwnych argumentów i przedstawienie swojej opinii w oparciu o dostępne informacje.

Wnioski należy wyciągnąć na podstawie zebranych informacji i przeprowadzonej analizy. Powinny być one logiczne i wynikać z przedstawionych argumentów. Wnioski powinny również odzwierciedlać całość pracy i odpowiedzieć na postawione pytania lub problem.

Przykłady mogą być użyte do ilustrowania przedstawionych argumentów i wniosków. Mogą również pomóc czytelnikowi lepiej zrozumieć przedstawione idee i koncepcje. Ważne jest jednak, aby przykłady były dobrze dobranymi i miały silny związek z tematem rozprawki.

Opinia autora może być również uwzględniona w pracy, ale powinna być poparta odpowiednimi argumentami i dowodami. Ważne jest, aby opinia była wyważona i uwzględniała różne perspektywy.

Tworzenie planu rozprawki

Tworzenie planu rozprawki jest kluczowym etapem przygotowania do pisania pracy. Poprawnie zbudowany plan ułatwia analizę tematu, organizację myśli i logiczne przedstawienie argumentów. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które pomogą w stworzeniu skutecznego planu rozprawki.

 1. Analiza tematu: Przed rozpoczęciem pisania rozprawki, należy dokładnie przeanalizować temat i zrozumieć jego główne punkty. Warto zastanowić się, jakie są kluczowe pytania, jakie są główne argumenty i jakie są możliwe wnioski.
 2. Przykład: Dobrym pomysłem jest znalezienie przykładów, które potwierdzą nasze argumenty. Przykłady mogą być zaczerpnięte z literatury, historii, badań naukowych lub z własnego doświadczenia.
 3. Wnioski: Warto zastanowić się nad tym, jakie wnioski chcemy wyciągnąć na podstawie naszych argumentów. Czy chcemy przekonać czytelnika do swojej opinii? Czy chcemy podsumować różne perspektywy na temat?
 4. Struktura: Plan rozprawki powinien mieć klarowną strukturę. Możemy użyć punktów, podpunktów lub tabeli, aby uporządkować nasze myśli. Ważne jest, aby każdy punkt był logicznie powiązany z resztą pracy.
 5. Język: Plan rozprawki powinien być zwięzły i klarowny. Powinien zawierać tylko najważniejsze informacje i nie powinien być zbyt rozbudowany. Ważne jest również używanie jasnego i precyzyjnego języka.
 6. Opinia: W planie rozprawki powinno być miejsce na wyrażenie swojej opinii na temat omawianego zagadnienia. Możemy to zrobić w punkcie wniosków lub w osobnym punkcie, w zależności od struktury naszej pracy.
 7. Argumenty: Plan rozprawki powinien zawierać kluczowe argumenty, które będziemy przedstawiać w naszej pracy. Każdy argument powinien być poparty odpowiednimi faktami, przykładami lub badaniami naukowymi.

Pamiętaj, że plan rozprawki jest elastyczny i może ulec zmianie w trakcie pisania pracy. Ważne jest, aby mieć jasny plan, który pomoże w organizacji myśli i skutecznym przedstawieniu argumentów.

Struktura rozprawki

Rozprawka to gatunek piśmiennictwa, który ma na celu przedstawienie argumentów dotyczących konkretnego tematu, wyrażenie własnej opinii na ten temat oraz przekonanie czytelnika do przyjęcia tej opinii. W celu napisania doskonałej pracy, ważne jest zrozumienie struktury rozprawki oraz umiejętność skutecznego wykorzystania języka i argumentów.

Przykładem tematu rozprawki może być pytanie: „Czy telewizja ma negatywny wpływ na rozwój dzieci?”.

Struktura rozprawki powinna być logiczna i czytelna dla czytelnika. Zazwyczaj składa się z trzech głównych części:

 1. Wprowadzenie: Wprowadzenie powinno zawierać ogólną prezentację tematu oraz tezę, czyli zdanie, które wyraża twoją opinię na ten temat. Wprowadzenie powinno zainteresować czytelnika i zachęcić go do dalszego czytania.
 2. Rozwinięcie: W tej części rozprawki przedstawiasz swoje argumenty i analizujesz je. Możesz używać przykładów, statystyk, badań naukowych itp., aby poprzeć swoje twierdzenia. Ważne jest, aby argumenty były logiczne i dobrze uzasadnione. Warto również uwzględnić kontrargumenty i odpowiedzieć na nie, aby pokazać, że twoja opinia jest mocna i przemyślana.
 3. Wnioski: W tej części podsumowujesz swoje argumenty i wyrażasz swoją opinię na temat. Możesz również przedstawić propozycje rozwiązań lub zasygnalizować dalsze kierunki badań w tej dziedzinie.

Podczas pisania rozprawki ważne jest również odpowiednie wykorzystanie języka. Powinieneś używać jasnego i zrozumiałego języka, unikać zbyt skomplikowanych terminów i wyrażeń. Pamiętaj również o odpowiedniej strukturze zdania i poprawnej gramatyce.

Wnioski:

 • Struktura rozprawki powinna być logiczna i czytelna dla czytelnika.
 • Wprowadzenie powinno zawierać ogólną prezentację tematu oraz tezę.
 • Rozwinięcie to część, w której przedstawiasz argumenty i analizujesz je.
 • Wnioski to część, w której podsumowujesz swoje argumenty i wyrażasz swoją opinię.
 • Ważne jest również odpowiednie wykorzystanie języka.

Ważne jest, aby pamiętać, że rozprawka to nie tylko wyrażenie własnej opinii, ale również umiejętność przekonania czytelnika do swojego punktu widzenia poprzez logiczne argumenty i analizę. Dlatego warto poświęcić czas na dobrą strukturę, jasny język i solidne argumenty.

Wprowadzenie

Język jest nieodłącznym elementem naszego życia. Dzięki niemu możemy komunikować się, przedstawiać swoje myśli i przekazywać informacje. W szkole często spotykamy się z różnymi zadaniami językowymi, które mają na celu rozwijać nasze umiejętności w posługiwaniu się językiem ojczystym. Jednym z takich zadań jest napisanie rozprawki.

Rozprawka polega na przedstawieniu argumentów, opini i wniosków na wybrany temat. Jest to doskonały sposób na rozwijanie umiejętności pisania i logicznego myślenia. W trakcie pisania rozprawki musimy umiejętnie dobierać argumenty, które będą popierać naszą opinię na dany temat.

Czytaj więcej  Jak napisać rozprawkę maturalną – poradnik krok po kroku | Przykłady i wskazówki

Temat rozprawki może być różny – od aktualnych problemów społecznych po tematy bardziej abstrakcyjne. Ważne jest, aby wybrać temat, który nas interesuje i w którym czujemy się komfortowo. Dzięki temu łatwiej będzie nam przedstawić swoje argumenty i przekonać czytelnika do naszej opinii.

Podczas pisania rozprawki warto korzystać z przykładów, które potwierdzą nasze argumenty. Przykłady mogą być zaczerpnięte z literatury, historii, życia codziennego lub innych dziedzin. Dzięki nim nasze argumenty nabiorą większej siły przekonywania.

Struktura rozprawki powinna być czytelna i logiczna. Wprowadzenie powinno zawierać tezę, czyli naszą opinię na temat, którego dotyczy rozprawka. Następnie w kolejnych akapitach przedstawiamy argumenty popierające naszą tezę. Na koniec podsumowujemy nasze argumenty i wyciągamy wnioski.

W kolejnych częściach artykułu dowiesz się, jak skonstruować każdą z części rozprawki, jakie są najważniejsze elementy, które powinny się w niej znaleźć, oraz jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas pisania rozprawki. Dzięki temu będziesz w stanie napisać doskonałą pracę, która zachwyci czytelnika swoją treścią i strukturą.

Rozwinięcie argumentów

Wnioski, które wyciągamy w ramach rozprawki, powinny być poparte dobrze rozwiniętymi argumentami. Temat, który został nam zadany, wymaga od nas przedstawienia opinii oraz argumentów, które popierają tę opinię.

Ważne jest, aby nasze argumenty były zrozumiałe i logiczne. Możemy użyć przykładów, które obrazowo przedstawią nasze argumenty i ułatwią czytelnikowi zrozumienie naszej opinii.

Struktura naszego tekstu powinna być klarowna i zrozumiała. Możemy użyć różnych technik, takich jak analiza, aby przedstawić nasze argumenty w sposób bardziej przekonujący. Analiza pozwoli nam na głębsze zrozumienie tematu i lepsze przedstawienie naszych argumentów.

Ważne jest, aby nasze argumenty były dobrze poparte. Możemy użyć różnych źródeł informacji, takich jak badania naukowe, statystyki czy wywiady. To pomoże nam w przedstawieniu wiarygodnych argumentów, które przekonają czytelnika.

Wnioski, które wyciągamy w naszej rozprawce, powinny być dobrze uzasadnione i oparte na solidnych argumentach. Ważne jest, abyśmy przedstawili różne punkty widzenia na temat naszego tematu i odpowiednio na nie zareagowali. W ten sposób nasza rozprawka będzie kompletna i przekonująca.

Podsumowując, rozwinięcie argumentów w naszej rozprawce jest kluczowe dla jej sukcesu. Poparte przykładami, analizą i solidnymi argumentami, nasza opinia będzie przekonująca i wiarygodna.

Przeciwny punkt widzenia

Przeciwny punkt widzenia

W kontekście tematu „Rozprawka ee jak napisać doskonałą pracę”, istnieje przeciwna opinia, która warto wziąć pod uwagę. Pomimo wniosków, które można wyciągnąć z analizy języka, zadania i struktury, istnieje kilka argumentów, które mogą wpłynąć na nasze spojrzenie na ten temat.

Pierwszym argumentem jest fakt, że nie istnieje jedna definicja doskonałej pracy. Każdy nauczyciel, egzaminator czy oceniający może mieć inne oczekiwania i kryteria oceny. Co dla jednej osoby może być doskonałe, dla innej może być tylko przeciętne. Zatem, próba stworzenia uniwersalnej definicji doskonałej pracy może być trudna i subiektywna.

Kolejnym argumentem jest to, że skupienie się na doskonałości może prowadzić do nadmiernego stresu i presji na uczniów. Zadanie napisania doskonałej pracy może być przytłaczające i powodować lęk przed porażką. Może to prowadzić do obniżonej motywacji i utraty chęci do nauki. Zamiast skupiać się na doskonałości, lepiej skupić się na rozwoju umiejętności i ciągłym doskonaleniu.

Trzecim argumentem jest to, że skupienie się na doskonałości może ograniczać twórcze myślenie i eksperymentowanie. Jeśli zawsze dążymy do doskonałości, możemy unikać ryzyka i unikać nowych pomysłów. Twórczość wymaga od nas odwagi do próbowania nowych rzeczy i popełniania błędów. Ograniczanie się do doskonałości może zahamować naszą kreatywność i innowacyjność.

Podsumowując, mimo wielu wniosków, jakie można wyciągnąć z analizy języka, zadania i struktury, warto wziąć pod uwagę przeciwny punkt widzenia. Istnieją argumenty, które mogą wpłynąć na nasze spojrzenie na temat doskonałej pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że doskonałość jest subiektywna i nie zawsze jest osiągalna. Warto skupić się na rozwoju umiejętności i twórczym myśleniu, zamiast dążyć do doskonałości za wszelką cenę.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tematu Jak napisać doskonałą pracę – poradnik do rozprawki EE

Jakie są najważniejsze elementy doskonałej pracy rozprawki?

Najważniejsze elementy doskonałej pracy rozprawki to: wprowadzenie, teza, argumenty, kontrargumenty, wnioski.

Jak napisać wprowadzenie do pracy rozprawki?

Wprowadzenie do pracy rozprawki powinno zawierać ogólną informację na temat tematu rozprawki, przedstawienie tezy i krótkie uzasadnienie, dlaczego temat jest ważny.

Video:Rozprawka ee jak napisać doskonałą pracę

Rozprawka na 100%! Zobacz autentyczną pracę maturalną sprawdzoną przez CKE! #matura2021 #językpolski

Dodaj komentarz